Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-CRES cần phát triển hơn nữa đội ngũ các nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành
Ngày 19/7/2013, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức và Tổng kết năm học 2012 - 2013 và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Tới dự có GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diện một số ban chức năng, đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.
Thực hiện chủ trương của ĐHQGHN, phát huy mọi nguồn lực, tạo những bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, năm học 2012 - 2013, CRES đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đúng tiến độ và nghiệm thu đạt kết quả tốt các đề tài cấp ĐHQGHN, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Trong đó, có 4 đề tài hợp tác quốc tế đang triển khai và thực hiện 2 đề tài hợp tác mới. Công bố 4 bài báo ISI/SCOPUS và 30 báo cáo trong các hội nghị quốc gia, quốc tế, xuất bản 3 cuốn sách chuyên khảo, tổ chức thành công Hội thảo quốc gia "Nâng cao sức sống chống chịu trước biến đổi khí hậu", tham gia tuyển chọn 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài Thành phố Hà Nội. Cũng trong năm học này, CRES đã tư vấn cho cơ quan quản lí công ước CITES trong các vấn đề nhập và xuất các loài động thực vật quý hiếm, tích cực tham gia công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các hệ sinh thái của Việt Nam và thế giới.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức đánh giá cao thành tích CRES đã đạt được trong năm học vừa qua trong việc tiếp tục thực hiện cơ chế tổ chức KHCN tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Phó Giám đốc nhấn mạnh, trong năm học 2012 - 2013, ĐHQGHN tiếp tục duy trì trong top 250 các đại học chấu Á theo bảng xếp hạng QS. Tuy nhiên cũng đã đến lúc ĐHQGHN nói chung, và CRES nói riêng cần phải định vị lại vị trí của mình ở trong nước và quốc tế, tìm những giải pháp đột phá để hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ hơn nữa. Phó Giám đốc mong muốn CRES, ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị chu đáo về ý tưởng, đầu tư thật trúng, phấn đấu triển khai thực hiện để đến năm 2015 có 1 sản phẩm KHCN thương hiệu, có tính cạnh tranh cao, được xã hội ghi nhận. Phó Giám đốc cho rằng để làm được việc đó thì CRES cần có những định hướng nghiên cứu mang bản sắc riêng như Bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật, Phục hồi đất ngập nước và rừng ngập mặn, CRES cần phát triển nhanh thêm các hướng nghiên cứu về Biến đổi toàn cầu và thích ứng với biến đổi khí hậu, Vật lí môi trường trong phát triển bền vững. Trong đó, việc xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển đội ngũ các nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành và chiếm giữ các công nghệ lõi, các công nghệ có bản quyền của mình sẽ giúp CRES tạo ra yếu tố cạnh tranh mới. Một trong các giải pháp thích hợp là phải tích hợp mạnh mẽ với thế mạnh liên ngành của ĐHQGHN, tích hợp cả về tổ chức với một số đơn vị khác để gia tăng quy mô và các nguồn lực.
Trong chiến lược phát triển của ĐHQGHN, CRES phải phát triển thành một viện nghiên cứu thành viên, nhưng trước mắt, CRES cần quan tâm, phối hợp với Trung tâm Quốc tế biến đổi toàn cầu thực hiện tốt chủ trương tái cấu trúc các đơn vị trong ĐHQGHN. Phó Giám đốc đề nghị, CRES chủ động tham gia tích cực, đồng sức, đồng lòng cùng ĐHQGHN hoàn thành sớm nhiệm vụ này.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   |