Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ ba Hội đồng Khoa học & Đào tạo trường ĐH Công nghệ
Vừa qua, trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp thứ ba của Hội đồng Khoa học & Đào tạo. GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp. Tới dự phiên họp có GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN.

GS.TS nguyễn Hữu Đức - Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2005 và phương hướng năm 2006. Trong năm 2005, tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên trường ĐH Công nghệ đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường đã tổ chức cập nhật 3 chương tình đào tạo cử nhân công nghệ: Công nghệ thông tin, Điện tử - Viễn thông và Vật lý kỹ thuật; tổ chức xây dựng chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật 4 năm ngành Cơ học kỹ thuật; hoàn thành việc xây dựng đề án đào tạo sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) cho 4 chuyên ngành của Công nghệ thông tin, đã được ĐHQGHN phê duyệt,… Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức triển khai 12 đề tài nghiên cứu cơ bản, 05 đề tài QG và 14 đề tài QC,…

Trong năm 2006, quán triệt mục tiêu đã đề ra, Trường ĐH Công nghệ sẽ phát huy mọi nguồn lực, tập trung phấn đấu theo một số nhiệm vụ chủ yếu: tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý đại học theo hướng đại học nghiên cứu, tăng dần quyền chủ động cho các đơn vị; Giữ vững qui mô và chất lượng đào tạo đại học, tăng qui mô đào tạo thạc sĩ một cách hợp lý, tiếp tục ưu tiên phát triển quy mô đào tạo tiến sĩ, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; Tăng cường định hướng công nghệ, từng bước nâng cao giá trị khoa học, thực tiễn của hoạt động khoa học – công nghệ; Tiếp tục huy động các nguồn tài chính để đầu tư chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm về trang thiết bị phục vụ nghiên cứu hoa học và đào tạo tại khu vực Hà Nội. Tích cực đầu tư xây dựng và đóng góp ý kiến hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở mới của trường tại Hòa Lạc…

Trong khuôn khổ của phiên họp, các ủy viên hội đồng đã thẩm định và thông qua 2 đề án: mở ngành đào tạo đại học ngành Cơ học kỹ thuật và đăng ký mã ngành đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

 Tin & ảnh: Đỗ Ngọc Diệp - Thu Hương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :