Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - ĐHQGHN
Ngày 20/02/2006, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 14 /CT-HSSV về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - ĐHQGHN (gọi tắt là Ban tổ chức).

Theo đó, Ban tổ chức gồm các ông, bà có tên sau:

1. PGS.TS Phạm Trọng Quát, Phó Giám đốc ĐHQGHN – Trưởng Ban

2. TS. Vũ Đình Giáp, Chánh Văn phòng ĐHQGHN – Ủy viên thường trực

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV – Ủy viên

4. Th.S. Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ – Ủy viên

5. PGS.TS. Vũ Ngọc Tú, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế – Ủy viên

6. Th.S. Phạm Văn Ngọc, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN – Ủy viên

7. PGS. TS. Trần Kim Đỉnh, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN – Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Thảo, Bí thư Đoàn TNCSHCM – Ủy viên.

Ban Tổ chức có trách nhiệm giúp Giám đốc ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - Đại học Quốc gia Hà Nội và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


 CT-HSSV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :