Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ban giám đốc ĐHQGHN tiếp ngài Tổng thư ký quỹ KFAS
Ngày 27/02/2006, Giám đốc ĐHQGHN, GS.TSKH Đào Trọng Thi và Phó giám đốc, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã có buổi làm việc với ông Kim Jae Yuol, Tổng thư ký Quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc (KAFAS), đồng Trưởng ban chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á (ĐHQGHN).

Hai bên đã trao đổi về một số biên bản đã được thông qua tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á diễn ra vào ngày 8/12/2004; xem xét, phê duyệt Báo cáo tổng kết các nội dung hoạt động năm 2005 (tính từ ngày 1/1 – 31/12/2005) trong đó vấn đề trọng tâm là quy trình thông báo và tuyển chọn học giả tham gia chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (ISEF); báo cáo tài chính năm 2005, trong đó vấn đề trọng tâm là việc sử dụng kinh phí hành chính; thông qua kế hoạch sử dụng ngân sách hoạt động năm 2006.

Thay mặt cho Ban chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á, ông Kim Jae Youl đã đưa ra 4 nội dung đề xuất với ĐHQGHN bao gồm: Đề nghị xây dựng trang Web cho Trung tâm; Xem xét về chế độ bảo hiểm y tế xã hội cho 3 nhân viên của Trung tâm; Mở rộng quy mô đào tạo của Trung tâm trong năm tới và Tìm thư ký chuyên môn khoa học cho Trung tâm…

Hai bên đã thảo luận và đi đến thống nhất những nội dung đã đưa ra, đồng thời cùng khẳng định quyết tâm sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á phát triển mạnh hơn nữa trong năm 2006…


 Trương Huyền - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :