Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát triển mô hình công tác HSSV chuyên nghiệp, hiện đại, hướng đến chuẩn đầu ra
Đó là chủ đề chính của Hội nghị công tác Học sinh sinh viên (HSSV) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2014 diễn ra ngày 16 - 17/5/2014. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí Đinh Văn Hường - Trưởng Ban CT&CTHSSV đã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, phía Bộ Giáo dục & Đào tạo có đồng chí Dương Văn Bá - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV và đại diện một số cơ quan, ban, ngành Trung ương có liên quan đến công tác HSSV; phía ĐHQGHN có đại diện lãnh đạo một số Ban chức năng, đại diện Lãnh đạo các đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc, một số trung tâm phục vụ cùng đông đảo các cán bộ phụ trách, triển khai công tác HSSV cấp ĐHQGHN và cấp các đơn vị.
Trong những năm qua, gắn với chiến lược phát triển nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học - công nghệ đỉnh cao, chuyển giao tri thức, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, ĐHQGHN luôn xác định vị trí trung tâm của người học và đặc biệt coi trọng vai trò, ý nghĩa của công tác HSSV. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi vai trò và vị thế của ĐHQGHN ngày càng được nâng cao cả ở trong nước và quốc tế mà minh chứng là Luật Giáo dục đại học năm 2012 và 02 văn bản pháp quy quan trọng của Thủ tướng Chính phủ đó là Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 về ĐHQG và Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đó vừa là cơ hội, vừa là động lực quan trọng để ĐHQGHN tiếp tục đổi mới công tác HSSV theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ và hướng đến chuẩn đầu ra.
Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban CT&CTHSSV báo cáo về “Công tác sinh viên trong đào tạo theo chuẩn đầu ra và tầm nhìn ở ĐHQGHN”, các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ, đóng góp kinh nghiệm, sáng kiến về những vấn đề cụ thể được nhiều đơn vị quan tâm như: Công tác giáo dục chính trị đối với người học; Thực trạng công tác cựu sinh viên và giải pháp; Nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho sinh viên ngoài giảng đường; Giải pháp để nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp...
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác HSSV để công tác này tại ĐHQGHN có được những bước chuyển mới, gặt hái những thành tựu đáng khích lệ. Mảng công tác HSSV đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng trong thời gian qua đã làm tốt vai trò của mình, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ĐHQGHN. Chia sẻ quan điểm về tính đặc thù của công tác HSSV trong mô hình đại học nghiên cứu hướng tới chuẩn đầu ra, đồng chí Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, cần phải có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ phận khác nhau (quản lý đào tạo, công tác HSSV, tổ chức Đoàn - Hội, các tổ chức xã hội khác...) trong việc thúc đẩy hoạt động, đam mê nghiên cứu khoa học, kỹ năng chuyên môn, tầm nhìn, khả năng lãnh đạo và đặc biệt là nhân cách trí thức... cho HSSV. Sản phẩm đầu ra là sự tổng hợp bởi toàn bộ các yếu tố, các quá trình, các phương pháp trong đó các hoạt động thuộc mảng công tác HSSV đóng một vai trò rất quan trọng để tạo ra chuẩn đầu ra, đó chính là đội ngũ trí thức được đào tạo bài bản, phát triển toàn diện, có năng lực tốt, phẩm chất, kỹ năng, tầm nhìn. Trên cơ sở những nội dung đó, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đề nghị công tác HSSV tại ĐHQGHN thời gian tới cần phải tiếp tục được đổi mới toàn diện để theo kịp với những chuyển động của thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp của công tác này, tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như:
- Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác HSSV trong đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên, đặc biệt phải quán triệt nhận thức coi công tác HSSV là trách nhiệm chung của các đơn vị trong ĐHQGHN;
- Thống nhất lại quan niệm về công tác HSSV, tăng cường hơn nữa năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, chuyên viên trong công tác HSSV thông qua đào tạo, bồi dưỡng và đặc biệt là dưới hình thức những hội nghị, tọa đàm, thảo luận theo chủ đề với sự tham dự của đông đảo các bộ phận làm công tác HSSV các cấp do đơn vị thành viên, trực thuộc đăng cai tổ chức;
- ĐHQGHN tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên, trực thuộc nhanh chóng điều chỉnh, bổ sung (hoặc xây dựng mới) để trình Giám đốc ký ban hành các văn bản quản lý, phù hợp với tình hình và yêu cầu mới hiện nay mà nhiệm vụ trước mắt là Quy chế về công tác học sinh sinh viên thể hiện được cái mới, định hướng mới và tính đồng bộ trong công tác này ở ĐHQGHN;
- Các đơn vị thành viên, trực thuộc cần ưu tiên, chủ động tập trung đầu tư nhiều hơn cho cơ sở vật chất, chất lượng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho HSSV ở bên ngoài giảng đường;
- Công tác xây dựng mạng lưới cựu sinh viên và phát huy vai trò của đội ngũ cựu sinh viên cần phải được các đơn vị quan tâm, chú trọng đặc biệt;
- Công tác hỗ trợ, nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp cần phải được quan tâm nhiều hơn đến yếu tố chất lượng, hiệu quả trong đó bên cạnh vấn đề hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp có được việc làm , phải tính tới việc có những việc làm có chất lượng, việc làm tốt, phát huy được năng lực của mỗi cá nhân...
Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị công tác HSSV năm 2014, tối 16/5/2014, các đại biểu và khách mời đã cùng tham dự chương trình Gala - Giao lưu cán bộ làm công tác HSSV ĐHQGHN 2014 do Trường ĐHKHTN đăng cai tổ chức. Chương trình là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác HSSV ĐHQGHN gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những hiểu biết để thuận lợi trong triển khai những công việc hàng ngày.


 

 Nguyễn Minh - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   |