Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-IMBT: Tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu vi sinh vật
Ngày 18/6/2014, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học (IMBT). Tham dự có PGĐ ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, đại diện lãnh đạo các ban chức năng của ĐHQGHN, các cán bộ chủ chốt của IMBT.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ chủ trì buổi làm việc
Tại buổi làm việc, PGS.TS Dương Văn Hợp – Viện trưởng đã trình bày dự thảo chiến lược phát triển của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học giai đoạn 2014 - 2020. Trong thời gian vừa qua, Viện đã phát huy được thế mạnh truyền thống của Trung tâm Công nghệ Sinh học trước đây về các nghiên cứu liên quan đến Vi sinh vật và Enzyme/Protein, chú trọng nâng cao chất lượng nhằm bắt kịp với trình độ khoa học của các nước tiên tiến trong khu vực. Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học là đơn vị hàng đầu nghiên cứu đa dạng vi sinh vật với Bảo tàng giống vi sinh vật (VTCC) đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Viện trưởng IMBT cũng nêu một số khó khăn và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn của Viện.
PGS.TS Dương Văn Hợp cho biết, trong giai đoạn 2014 - 2020, IMBT tiếp tục phát huy và giữ vững vị trí đi đầu trong nghiên cứu cơ bản và đào tạo nhân lực chuyên ngành Vi sinh vật học/Công nghệ Sinh học Vi sinh vật cho đất nước, đạt trình độ tương đương với các nước trong khu vực, đồng thời triển khai các nghiên cứu ứng dụng, góp phần phát triển công nghiệp sinh học của đất nước. Viện trưởng cũng nhấn mạnh một số mục tiêu cụ thể mà IMBT hướng tới như: Xây dựng Trung tâm nguồn gen vi sinh vật quốc gia đạt chuẩn quốc tế; Xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh “Nghiên cứu đang dạng và khai thác nguồn gen vi sinh vật”; Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo Tiến sỹ Công nghệ sinh học chất lượng cao; Chú trọng thương mại hoá sản phẩm công nghệ sinh học; Tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, tiềm lực.
Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những thành tựu mà Viện đã đạt được trong thời gian qua. Giám đốc đề nghị, trong giai đoạn 2014 – 2020, Viện cần phát huy thế mạnh về các nghiên cứu liên quan đến vi sinh vật. Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, lãnh đạo Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cần có cái nhìn khách quan, thẳng thắn với những khó khăn, hạn chế, từ đó có giải pháp tháo gỡ.
Giám đốc ĐHQGHN cũng chỉ đạo IMBT cần rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của Viện để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp; chú trọng tới việc chuyển giao công nghệ và thương mại hoá sản phẩm KHCN. Ngoài ra, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học đóng vai trò đầu mối trong dự án Xây dựng ngân hàng gen vi sinh vật Quốc gia. Về đào tạo sau đại học, Giám đốc yêu cầu Viện hoàn thiện chương trình đào tạo Tiến sỹ cũng như công tác đảm bảo chất lượng. ĐHQGHN sẽ tạo điều kiện tối đa để Viện thực hiện kiện toàn tổ chức, bố trí lại đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và đúng quy định của nhà nước và ĐHQGHN; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, cơ chế để Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học phát triển vững mạnh.
Trong phòng thí nghiệm của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   |