Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN nghiệm thu 21 đề tài nghiên cứu khoa học trong tháng 4/2006
Trong tháng 4/2006, có 21 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu. Cụ thể như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời các chất trong cùng một dung dịch bằng phương pháp trắc quang. Mã số: QG.04.09. Chủ trì: GS.TS Trần Tứ Hiếu, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu tổng hợp gốm kĩ thuật điện Cordierite-mullite bằng phương pháp Sol-Gel. Mã số: QT.05.15. Chủ trì: TS. Nghiêm Xuân Thung, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Áp dụng phương pháp phân tích ma trận trong quan trắc và đánh giá chất lượng nước một số hồ Hà Nội. Mã số: QT.05.24. Chủ trì: TS. Lê Thu Hà, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài trọng điểm “Nghiên cứu thiết kế tổng thể hệ thông tin thống nhất quản lý, điều hành trường đại học. Mã số: QGTĐ.03.02. Chủ trì: PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Sử dụng chỉ thị phân tử RAPD-PCR để đánh giá tính đa dạng di truyền ở một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam. Mã số: QT.05.25. Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hoà, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Phân tích ADN ty thể của người để xác định cá thể và huyết thống”. Mã số: QT.05.23. Chủ trì: ThS. Chu Văn Mẫn, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học của bộ Phù du tại vư­ờn Quốc gia Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Mã số: QT.05.26. Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Vịnh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Nghiên cứu sinh địa tầng các thành tạo khống chế và chứa quặng mangan ở vùng Hạ Lang - Cao Bằng. Mã số: QT.05.31. Chủ trì: PGS.TS. Đặng Đức Nga, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Chuẩn hoá vùng thực tập Địa chất đại cương vùng Ba Vì - Đồ Sơn”. Mã số: QT.05.29. Chủ trì: TS. Nguyễn Ngọc Khôi, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Mô phỏng vật liệu từ cấu trúc nano. Mã số: QG.04.06. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội. Mã số: QT.05.44. Chủ trì: PGS.TS. Vũ Quyết Thắng, Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

12. Đề tài “Đánh giá điều kiện cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông, lâm nghiệp huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Mã số: QT.04.21. Chủ trì: TS. Phạm Quang Tuấn, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống ký hiệu cho bản đồ du lịch ở các cấp lãnh thổ. Mã số: QT.04.18. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Phân tích đánh giá sự có mặt của các kháng sinh họ Floquinolon trong nước thải bệnh viện. Mã số: QT.05.43. Chủ trì: TS. Dương Hồng Anh, Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo xúc tác quang hóa trên cơ sở bán dẫn TiO2 để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ. Mã số: QG.04.10. Chủ trì: PGS.TS Cao Thế Hà, Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Xây dựng các phần mềm mô phỏng chuyển động đối lưu của chất lỏng nhớt; chuyển động của chất lỏng xung quanh vật cản phục vụ nghiên cứu và đào tạo ngành cơ học. Mã số: QT.05.02. Chủ trì: TS. Trần Văn Trản, khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài “Nghiên cứu và tích hợp các ứng dụng trên mạng để dạy và học tại khoa Sư Phạm - ĐHQGHN. Mã số: QS.05.04. Chủ trì: NCV. Phạm Văn Hải, Khoa Sư Phạm - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt.

18. Đề tài “Đại học Đông Dương. Mã số: CB.03.35. Chủ trì: PGS.TS. Trần Kim Đỉnh, Ban Thanh Tra - ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

19. Đề tài “Một số vấn đề triết học trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Mã số: QTCT.05.01. Chủ trì: TS. Lê Văn Lực, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

20. Đề tài “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh . Mã số: QTCT.05.02. Chủ trì: TS. Đoàn Thị Minh Oanh,Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị  - ĐHQGHN,  Xếp loại: Tốt.

21. Đề tài “Ngữ pháp giao tiếp của câu tiếng Việt. Mã số: CB.04.11. Chủ trì: PGS.TS. Đinh Thanh Huệ, Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt. 


 Tin: Ban KHCN ĐHQGHN - Ảnh: Việt An - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :