Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tổng kết mô hình đào tạo cử nhân sư phạm ở ĐHQGHN
Ngày 26/4, Hội nghị sơ kết đánh giá 5 năm đào tạo cử nhân sư phạm ở ĐHQGHN đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó giám đốc Mai Trọng Nhuận.

Đây là dịp để đại diện lãnh đạo các ban có liên quan, các trường thành viên và các giảng viên trực tiếp tham gia quá trình đào tạo đánh giá về mô hình đào tạo cử nhân sư phạm ở ĐHQGHN và đề xuất các giải pháp cụ thể trên cơ sở thực trạng tổ chức quản lý đào tạo cử nhân sư phạm tại các trường và khoa trực thuộc để hoàn thiện mô hình cũng như đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo giáo viên THPT trong ĐHQGHN giai đoạn tiếp theo.

Khoa Sư phạm đã phối hợp với các khoa trực thuộc 2 trường thành viên là trường ĐHKHTN và ĐHKHXH&NV như Khoa Toán – Cơ – Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Ngôn ngữ học và Văn học để thảo luận và cho ý kiến về 4 nội dung chủ yếu: Chương trình đào tạo, Quy trình tổ chức đào tạo và thực hiện kế hoạch dạy học, Phối kết hợp quản lí sinh viên hệ sư phạm, Cơ chế quản lí và công tác tổ chức cán bộ. “Giữ nguyên mô hình quản lý hiện nay và cải tiến một số khâu trong tổ chức thực hiện quy trình tào tạo mà cụ thể là chuyển việc đào tạo cử nhân sư phạm trong ĐHQGHN từ phương thức kế tiếp đan xen 3+1 sang phương thức kế tiếp toàn phần 3+1 (3 năm đầu dành toàn phần cho khối kiến thức khoa học cơ bản – chuyên môn, năm cuối dành cho phần kiến thức chuyên môn đặc thù - nếu cần và kiến thức khoa học giáo dục – sư phạm)” là giải pháp được đề xuất nhằm hoàn thiện hơn mô hình đào tạo cử nhân sư phạm đồng thời thực hiện quản lý tốt về đào tạo giáo viên THPT ở ĐHQGHN.


 Vũ Bách - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :