Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác Kế hoạch – Tài chính là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển ĐHQGHN
Hội nghị Tổng kết công tác Kế hoạch Tài chính và Cơ sở vật chất của ĐHQGHN đã được tổ chức tại Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội ngày 23/01/2015 vừa qua nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ và Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng ĐHQGHN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Đồng chí Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở vật chất năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của ĐHQGHN. Theo đó, trong năm 2014, ĐHQGHN đã xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030, văn bản này đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và tính khoa học, thực tiễn và định hướng, giúp các đơn vị tiến hành triển khai xây dựng Chiến lược phát triển cấp đơn vị; xây dựng lại bộ Khung chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học gồm các chỉ tiêu quan trọng, chung cho ĐHQGHN. Dựa trên các chỉ tiêu đó, các đơn vị sẽ xây dựng bộ khung chỉ tiêu cụ thể, chi tiết phù hợp với đơn vị của mình. Về tài chính, ĐHQGHN đã bảo vệ tốt kế hoạch ngân sách 2015, phân bổ kinh phí sớm để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, huy động các nguồn lực xã hội khác nhau để phát triển ĐHQGHN. Về cơ sở vật chất, năm 2014 có những bước phát triển đột phá, diện tích làm việc tăng gần 30% so với năm 2013.

Tại hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác này trong năm 2014; đồng thời nêu lên những giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015 có hiệu quả.

Giám đốc ĐHQGHN ghi nhận, năm 2014, hoạt động kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất của ĐHQGHN đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào sự thành công chung của ĐHQGHN. Đồng thời Giám đốc cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần được giải quyết và đặt ra 6 vấn đề lớn cần được thảo luận và triển khai năm 2015. Đó là:

- Kết nối mục tiêu chiến lược của ĐHQGHN với các đơn vị nhằm tạo sự thống nhất, liên thông trên dưới, trong ngoài.

- Phối hợp xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ theo năm tài chính và năm học, phân tích cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của ĐHQHN.

- Cơ chế rà soát, báo cáo, điều chỉnh kế hoạch của ĐHQGHN và của các đơn vị, hiện nay còn yếu cần phải tăng cường.

- Phát triển, quản lý và sử dụng nguồn thu, đặc biệt là các nguồn thu sự nghiệp; phối hợp với các đơn vị để phát triển các chương trình đào tạo tự phí, các chương trình đào tạo khoa học cơ bản tính theo định mức kĩ thuật, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế theo nguyên tắc các chương trình phải hỗ trợ nhau, cùng nhau phát triển. Khuyến khích các đơn vị chủ động đề xuất các giải pháp phát triển các nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị khai thác lợi thế nhằm tạo nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch trung hạn 2016 – 2020 phải bảo đảm tính khả thi và hiệu quả; phấn đấu trong trung hạn 5 năm, ĐHQGHN phải tạo ra các điểm nhấn về đào tạo và khoa học công nghệ trong cả nước.

- Kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân sự làm kế hoạch, tài chính của ĐHQGHN. Đội ngũ cán bộ làm công tác này phải có trình độ cao đóng vai trò định hướng trong việc quy hoạch các chỉ tiêu của ĐHQGHN.

 

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   |