Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng ĐHQGHN thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Ngày 19/9/2015, tại ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp thường kì năm 2015 của Hội đồng ĐHQGHN.

Chủ tịch  Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng và các đại biểu mời gồm Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng Ban chức năng; Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục thuộc ĐHQGHN.

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Phùng Xuân Nhạ đã thông tin khái quát về những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện theo Quyết nghị của Hội đồng ĐHQGHN phiên họp kì trước và các nội dung chính của phiên họp kì này: Thảo luận dự thảo nhiệm vụ trong tâm năm 2016 của ĐHQGHN; kiện toàn nhân sự Hội đồng ĐHQGHN.

Tại phiên họp, các ủy viên Hội đồng bày tỏ sự nhất trí cao với các chủ trương mà Ban Giám đốc ĐHQGHN đề xuất đồng thời thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của ĐHQGHN.

Hội đồng biểu quyết với 100% thành viên dự họp đồng ý thông qua 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của ĐHQGHN. Đó là: thực hiện giai đoạn 2 đề án tái cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN theo mô hình đại học nghiên cứu; Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý trình độ cao đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; Thực hiện các đề án hỗ trợ các ngành khoa học cơ bản, chương trình chất lượng cao theo hướng học phí cao tương ứng chất lượng đào tạo và triển khai xây dựng đề án đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật cao trình độ quốc tế giai đoạn 2015 – 2020; Qui hoạch tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ gắn với các ngành, chuyên ngành đào tạo, phát triển nhóm nghiên cứu và các sản phẩm khoa học công nghệ chủ lực; Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế; Triển khai đánh giá các đơn vị thành viên (6 trường đại học) theo tiêu chí đại học nghiên cứu; Triên khai có hiệu quả công tác trao đổi sinh viên quốc tế và khả năng có việc làm tốt cho người học tốt nghiệp ĐHQGHN.

Các nhiệm vụ trọng tâm đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020), phù hợp với lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Hội đồng giao Ban Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo bổ sung hoàn thiện Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng tại phiên họp và phê duyệt ban hành.

Tại phiên họp, 100 % các thành viên Hội đồng nhất trí để đồng chí Nguyễn Ái Việt, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin thôi làm thành viên Hội đồng; Bổ sung đồng chí Lê Quân, Phó Giám đốc ĐHQGHN làm thành viên Hội đồng. Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013 – 2018 hiện tại có 21 thành viên.

Các thành viên cũng nhất trí với dự kiến chương trình của Hội đồng ĐHQGHN tại phiên họp tiếp theo, dự kiến diễn ra tháng 12/2015.

>>> Tin bài liên quan:

- Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

 Đỗ Ngọc Diệp - Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   |