Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng KH&ĐT ĐHQGHN: Lấy sản phẩm đầu ra làm căn cứ để đổi mới công tác Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo tại ĐHQGHN
Ngày 26/12, tại Hòa Lạc đã diễn ra phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN mở rộng, dưới sự chủ trì của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hồng Sơn và Chủ tịch Hội đồng Khoa học đào tạo Vũ Minh Giang.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chủ trì phiên họp
Phát biểu khai mạc phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những đóng góp của các thành viên Hội đồng cho các hoạt động khoa học và đào tạo của ĐHQGHN, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được những tư vấn cho các vấn đề mang tính chiến lược của các thành viên Hội đồng một cách kịp thời và hiệu quả nhất.
Giám đốc ĐHQGHN lưu ý, cần chú trọng điều chỉnh chiến lược, phải có quy trình và phương thức thực hiện linh hoạt đối với các nhiệm vụ khoa học và đào tạo. Chỉ ra hướng mới, tính khả dụng góp phần phát triển KHCN và giáo dục cho đất nước. Về KHCN, Giám đốc nhấn mạnh, cần tập trung đưa ra những định hướng đầu tư, huy động nguồn lực để tạo ra sản phẩm đầu ra mang tầm Quốc gia. Về Đào tạo, trong năm 2019 cấp thiết phải đổi mới đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao, đồng thời đổi mới trong hoạt động giảng dạy.
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN Vũ Minh Giang phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch Hội đồng Khoa học đào tạo Vũ Minh Giang cũng nhận định thêm, đặc trưng của nền giáo dục phát triển trên thế giới luôn thích ứng, làm mới, đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, ĐHQGHN đang đứng trước nhiều thách thức, Ban Giám đốc mong muốn ĐHQGHN phải đổi mới cả phương thức và hình thức trong chất lượng đào tạo, sản phẩm KHCN để ĐHQGHN là trung tâm đại học nghiên cứu, đào tạo xứng tầm với thời đại và khu vực.
GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV phát biểu tại phiên họp
Hội đồng đã nghe báo cáo “Chiến lược phát triển nền tảng KH&CN trọng điểm của ĐHQGHN đến năm 2025” do Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Vũ Văn tích trình bày và báo cáo “Đổi mới đào tạo tài năng và chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của ĐHQGHN” do Trưởng ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức trình bày và Đề án chuyên gia đầu ngành do Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng  giáo dục Nghiêm Xuân Huy trình bày.
Về KHCN, đặt mục tiêu đến năm 2025, hoạt động KHCN đóng vai trò nòng cột cho sự phát triển ĐHQGHN thành đại học định hướng nghiên cứu trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đặc biệt, ĐHQGHN sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm khoa học công nghệ cao, áp dụng với thực tiễn của xã hội. Góp phần vào việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng phát triển mô hình tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo.
GS.TS Phạm Hùng Việt - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững, Trường ĐHKHTN phát biểu tại phiên họp
Nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN thuộc top 3 Việt Nam trên cơ sở phát triển các phát minh sáng chế thuộc các lĩnh vực mà ĐHQGHN có thế mạnh: Công nghệ Sinh học, Hóa học, Công nghệ thông tin, Dược liệu, Điện tử Viễn thông, Cơ khí, Vật liệu/Năng lượng mới.
KHCN đặt mục tiêu nhiệm vụ cho năm 2019 và đến năm 2025 sẽ có 50 sản phẩm được thương mại hóa và tiếp tục thực hiện  để hoàn thành các nhiệm vụ cấp Quốc gia.
Về đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các bậc đào tạo cần đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động giảng dạy.  
Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là đổi mới cách tiếp cận quản lý đào tạo một cách toàn diện và đột phá, hướng tới đạt chuẩn quốc tế; mở rộng đối tượng xét tuyển đào tạo cử nhân tài năng. Đổi mới một cách tổng thể và hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế từ công nghệ dạy - học hiện đại, tiên tiến, cũng như giáo trình, học liệu, cơ sở vật chất, trình độ và kĩ năng của đội ngũ giảng viên.
Chuyển đổi chương trình theo chuẩn đầu ra, đổi mới tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực (đến nay đã được nhân rộng mô hình áp dụng cho cả nước), xây dựng quy hoạch ngành/chuyên ngành đào tạo, mở mới các chương trình đào tạo thí điểm. Trong đó một số chương trình liên ngành, liên lĩnh vực đã trở thành “đặc sản” của ĐHQGHN, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội như: Biến đổi khí hậu, Khoa học bền vững, Vật liệu và linh kiện nano, Đo lường và đánh giá trong giáo dục.

 Thùy Dương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   |