Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Để tham mưu tốt cần có chuyên môn giỏi và kỹ năng mềm
Đó là nhận định của Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN Nguyễn Kiều Oanh tại buổi khai mạc lớp học bồi dưỡng kĩ năng mềm về tham mưu, xử lý tốt trong công việc dành cho 70 cán bộ chuyên trách của ĐHQGHN. Theo đó, lớp học sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 16 - 17/1/2019 tại Trung tâm Phát triển Dự báo Nguồn nhân lực, ĐHQGHN.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN Nguyễn Kiều Oanh phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng

Đây là một trong nhiều hoạt động được ĐHQGHN triển khai theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Giảng viên của khóa bồi dưỡng là PGS.TS Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQGHN – giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn.

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN. Hai giảng viên đã truyền tải tới các học viên chuyên đề “Kỹ năng tham mưu, xây dựng văn bản, quản lý hồ sơ văn bản” và “Kỹ năng xử lý khủng hoảng cá nhân”.

Các học viên cũng đã nghe và trao đổi trực tiếp tiếp với các giảng viên bằng những vấn đề thực tế đang gặp phải trong chính công việc và môi trường ĐHQGHN. Qua lớp học, học viên đã phần nào có thêm góc nhìn về tầm quan trọng của kỹ năng tham mưu, quản lý hồ sơ, văn bản, xử lý khủng hoảng cá nhân.

Mỗi cán bộ tự nhận thức được để làm tốt công tác ngoài chuyên môn, nghiệp vụ cần tự hoàn thiện, nâng cao kỹ năng mềm của bản thân; trang bị những kỹ năng cần thiết để phù hợp với thời cuộc và công việc. 

Trước đó, tại Hội nghị Công tác Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN năm 2018, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chỉ rõ, chúng ta đang đứng trước những thách thức về sự dịch chuyển của nguồn nhân lực chất lượng cao vì vậy việc ứng xử trong công tác cán bộ cần linh hoạt dựa trên những nguyên tắc mang tính bất biến: đảm bảo đúng luật, đảm bảo chất lượng, phát huy được năng lực và ứng xử mang tính nhân văn”.

Trong xã hội đang dịch chuyển biến động, đòi hỏi mỗi cán bộ ngoài kỹ năng chuyên môn và năng lực nghiệp vụ, kỹ năng mềm là yếu tố quan trọng mà những người mong muốn trở thành những chuyên gia giỏi cần phải quan tâm. Kỹ năng mềm là những đặc điểm tính cách, thái độ, thói quen và hành vi mà bạn thể hiện khi làm việc với những người khác. Những kỹ năng này rất quan trọng vì chúng sẽ giúp bạn xây dựng những mối quan hệ và thu được những thành quả từ điều đó. 

 Thùy Dương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   |