Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác thanh tra và pháp chế: Hướng tới mục tiêu tăng cường kỷ cương và tính thực thi pháp luật trong lĩnh vực đào tạo, quản lý
Ngày 7/6/2019, ĐHQGHN tổ chức hội nghị giao ban công tác thanh tra và pháp chế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thăng Long – Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội – Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng, đại diện lãnh đạo và các cán bộ làm công tác thanh tra và pháp chế của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Trí Trung – Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra và pháp chế 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra và pháp chế của ĐHQGHN đã được thực hiện tích cực, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của ĐHQGHN. Nội dung thanh tra và pháp chế gắn với yêu cầu công tác quản lý của đơn vị và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý; có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Ngoài ra, công tác thanh tra ở nhiều đơn vị đã bước đầu tập trung quan tâm thanh tra một số nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của thủ trưởng đơn vị.

Việc tổ chức thực hiện thanh tra đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra đã có sự phối hợp tương đối tốt giữa tổ chức thanh tra đơn vị và Ban Thanh tra và Pháp chế, góp phần đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ thanh tra theo quy định.

Công tác pháp chế tại nhiều đơn vị đã được quan tâm thực hiện, vai trò của bộ phận pháp chế đã dần được phát huy thông qua việc tham gia vào công tác kiểm tra, rà soát, thẩm định các văn bản. Dự thảo văn bản quản lý nội bộ của đơn vị, công tác tuyên truyền, phổ biến tại một số đơn vị đã được triển khai thiết thực, đạt hiệu quả, góp phần nâng cao công tác quản lý điều hành của thủ trưởng đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra và pháp chế 6 tháng đầu năm 2019 còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của thanh tra ĐHQGHN đối với các đơn vị còn chưa đi vào chiều sâu; nội dung hoạt động thanh tra còn chưa bao quát hết các lĩnh vực hoạt động; năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra và pháp chế trong toàn ĐHQGHN còn nhiều hạn chế, số lượng cán bộ chuyên trách còn mỏng, đa phần kiêm nhiệm các công tác chuyên môn khác, ít có thời gian dành cho hoạt động thanh tra, pháp chế, giám sát nội bộ…

Các đại biểu tham dự hội nghị đề xuất ĐHQGHN tổ chức các buổi tập huấn công tác thanh tra – pháp chế, tạo điều kiện cho các cán bộ được tiếp cận tình huống thực tế. Nội dung tập huấn cần có sự đổi mới, cụ thể, chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động, tạo nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các cán bộ làm công tác thanh tra và pháp chế giữa các đơn vị trong ĐHQGHN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thăng Long – Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội - Thanh tra Chính phủ đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thanh tra và pháp chế 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phan Thăng Long cho rằng, trong thời gian tới, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân lực công tác thanh tra và pháp chế. Đồng thời có sự hỗ trợ, động viên kịp thời tới đội ngũ cán bộ làm công tác đặc thù này. Cùng với đó, việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cũng cần được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác thanh tra và pháp chế.

Kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương các hoạt động thanh tra và pháp chế của ĐHQGHN trong thời gian qua. Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mảng công tác thanh tra và pháp chế là mảng công việc quan trọng, đặc thù và đặc biệt hướng tới mục tiêu chung là tăng cường kỷ cương và tính thực thi pháp luật trong lĩnh vực đào tạo, quản lý.

Giám đốc yêu cầu, trong thời gian tới, cần tăng cường rà soát, kiện toàn nhân lực cũng như tăng cường yếu tố nghiệp vụ của các cán bộ làm công tác thanh tra và pháp chế để hoàn thiện hệ thống.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết thêm, ĐHQGHN đang triển khai các hoạt động lớn về đào tạo và nghiên cứu: đào tạo bậc Tiến sĩ theo Quy chế mới, đổi mới phương pháp giảng dạy… “Để các công việc này được tiến hành một cách hiệu quả, rất cần chú trọng đến hoạt động kiểm tra, giám sát” – Giám đốc nhấn mạnh.

Việc đổi mới, hiện đại hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ, công cụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng cần đáp ứng và bắt kịp xu thế của thời đại mới. Đồng thời, cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa bộ phận thanh tra và pháp chế với các bộ phận khác hoặc giữa bộ phận thanh tra và pháp chế của các đơn vị trong ĐHQGHN. Đặc biệt, cần có cơ chế chính sách để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ làm công tác này.

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   |