Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tuyển sinh SĐH năm 2020: 15 chuyên ngành tuyển sinh theo phương thức xét tuyển
Năm nay, Tuyến sinh sau đại học có 15 chuyên ngành sau đại học tuyển sinh theo phương thức xét tuyển

STT

Mã chuyên ngành

Chuyên ngành

Trường Đại học Kinh tế

1

8340201.02

Quản trị các tổ chức tài chính

2

8340403.01

Quản lý công

Trường Đại học Việt Nhật

3

8340402.01

Chính sách công

4

8310604.01QTD

Công nghệ nano

5

8310604.01QTD

Khu vực học

6

8520320.01

Kĩ thuật môi trường

7

8900201.04QTD

Kĩ thuật hạ tầng

8

8340101.01

Quản trị kinh doanh

9

8900201.02QTD

Biến đổi khí hậu và Phát triển

10

 

Lãnh đạo toàn cầu

Khoa Quản trị và Kinh doanh

11

8340101.01

Quản trị kinh doanh

12

8900201.05QTD

Quản trị an ninh phi truyền thống

Khoa Quốc tế

13

8340202.01QTD

Quản trị tài chính

Viện Quốc tế Pháp ngữ

14

8480201.02

Hệ thống thông minh và đa phương tiện

15

 

Truyền dữ liệu và mạng máy tính

 

Lịch tuyển sinh và phương thức xét tuyển SĐH của ĐHGQHN năm 2020

*Thời gian thi

-Đợt 1: tổ chức thi vào các ngày: 11 và 12/4/2020;

-Đợt 2: tổ chức thi vào các ngày 12 và 13/9/2020.

Các Hội đồng tuyển sinh tổ chức thi và/hoặc xét tuyển bậc thạc sĩ: 12 HĐTS như năm 2019: Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXHNV, Trường ĐHNN, Trường ĐHCN, Trường ĐHKT, Trường ĐHGD, Trường ĐHVN, Khoa Luật, Khoa Các khoa học liên ngành, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Khoa Quốc tế, Viện Quốc tế Pháp ngữ.

Các Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển bậc tiến sĩ: 13 HĐTS như năm 2019: Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXHNV, Trường ĐHNN, Trường ĐHCN, Trường ĐHKT, Trường ĐHGD, Khoa Luật, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Viện Trần Nhân Tông, Viện Tài nguyên và Môi trường.

*Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển theo phương thức truyền thống

-Môn thi: 3 môn: Cơ bản, Cơ sở, Ngoại ngữ

-Cách tính điểm trúng tuyển: lấy từ cao xuống thấp theo tổng điểm 2 môn Cơ bản và Cơ sở (môn Ngoại ngữ là môn điều kiện).

Thi tuyển theo phương thức thi truyền thống kết hợp ĐGNL

-Môn thi: 3 môn: ĐGNL + Cơ sở + Ngoại ngữ

-Cách tính điểm trúng tuyển: lấy từ cao xuống thấp theo điểm môn Cơ sở (ĐGNL và Ngoại ngữ là môn điều kiện).

Phương thức xét tuyển

-Các nội dung xét tuyển: hồ sơ + phỏng vấn + bài luận (nếu có) + ngoại ngữ (điều kiện).

-Cách tính điểm trúng tuyển: lấy từ cao xuống thấp theo kết quả đánh giá hồ sơ + phỏng vấn + bài luận (nếu có).

-Các đơn vị thực hiện/ dự kiến thực hiện xét tuyển:

+ Trường Đại học Việt Nhật (08 chuyên ngành);

+ Trường Đại học Kinh tế (02 chuyên ngành);

+ Khoa Quản trị và Kinh doanh (02 chuyên ngành);

+ Khoa Quốc tế (01 chuyên ngành);

+ Viện Quốc tế Pháp ngữ (02 chuyên ngành).

 

 Thùy Dương - VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   |