Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN triển khai chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2007
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2007 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, phát huy những kết quả đã đạt được trong chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2006, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ĐHQGHN tiếp tục chủ trương chỉ đạo tổ chức Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2007 của tuổi trẻ ĐHQGHN.

Để Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm nay đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN xin lưu ý và đề nghị Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Mục tiêu của Chiến dịch

1.1. Thông qua Chiến dịch làm cho đoàn viên, thanh niên thấy rõ được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội và đất nước, từ đó động viên, cổ vũ họ tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại các địa phương.

1.2. Thông qua chiến dịch nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, được đem những kiến thức đã được lĩnh hội trong Nhà trường áp dụng, trải nghiệm trong thực tế cuộc sống.

2. Phương châm của chiến dịch

2.1. Tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện theo hướng đổi mới cả về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, các hoạt động phải thực sự thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của địa phương.

2.2. Tiếp tục ưu tiên triển khai các hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với chuyên môn để Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện thực sự trở thành một đợt thực tế có ý nghĩa đối với sinh viên.

3. Tư tưởng chỉ đạo

3.1. Tăng cường chủ động cho các Liên chi đoàn và Chi đoàn trong việc triển khai thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện, có các biện pháp thích hợp để thu hút đông đảo sinh viên được tham gia các hoạt động tình nguyện.

3.2. Các đơn vị phát huy tính đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN để chi viện, hỗ trợ cho nhau trong quá trình triển khai hoạt động.

4. Nội dung hoạt động chủ yếu của chiến dịch

4.1. Tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật như: dạy học; phổ cập tin học; phổ biến khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng tủ sách; tiến hành điều tra dân tộc học, các vấn đề về xã hội học; tư vấn quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch; tư vấn quảng bá các sản phẩm làng nghề; hỗ trợ về kỹ thuật để xây dựng các trang web của địa phương hoặc trang web giới thiệu sản phẩm truyền thống của địa phương; tham gia sắp xếp, cập nhật và bổ sung tư liệu cho hệ thống thư viện của địa phương.

5.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương triển khai Cuộc động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyền truyền phổ biến pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông; tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường trong cộng đồng; tuyên truyền trong nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch…

5.3. Tổ chức các hoạt động xã hội như : tổ chức các hoạt động tuyên ruyền thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh; tuyên truyền phổ biến về các chương trình xã hội khá như kế hoạch hoá gia đình, phòng tránh các loại bệnh dịch, nhất là các loại bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao, vấn đề an toàn thực phẩm; phối hợp với địa phương tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình có công với cách mạng; tổ chức tặng quà, học bổng cho các em học sinh nghèo, học giỏi, con em gia đình thương binh liệt sỹ của địa phương; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phòng chống các tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý và mê tín dị đoan; triển khai các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”.

5.4. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh như: Phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thi đấu thể thao cho thanh thiếu nhi địa phương và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa sinh viên tình nguyện và thanh thiếu niên địa phương; thành lập các CLB sở thích cho thanh, thiếu nhi như các CLB tuyên truyền ca khúc cách mạng, CLB tuyên truyền măng non; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn ở địa bàn hoạt động; phối hợp tổ chức sinh hoạt hè cho thanh, thiếu niên địa phương…

Căn cứ những định hướng trên, các đơn vị chủ động chỉ đạo và tiến hành khảo sát địa bàn hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động sao cho phù hợp với đặc thù, thế mạnh của đơn vị và nhu cầu thực tế của địa phương.

6. Thời gian triển khai hoạt động:

6.1. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”: tập trung triển khai từ ngày 10/6/2007 đến 10/7/2007.

6.2. Triển khai các đội hình sinh viên tình nguyện đi các tỉnh và Hà nội : Tập trung cao điểm từ ngày 15/7/2007 đến hết tháng 8/2007.

7. Địa bàn hoạt động

7.1 Địa bàn hoạt động tại Tỉnh Sơn La : Đây là địa bàn được Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN xác định là địa bàn trọng điểm trong Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm nay. Vì vậy yêu cầu mỗi Đoàn trường, Đoàn khoa trực thuộc thành lập và tổ chức ít nhất được 01 đội hình sinh viên tình nguyện về hoạt động tại địa bàn này. Tuy nhiên Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN khuyến khích các đơn vị tập trung tối đa các đội hình sinh viên tình nguyện cho địa bàn này.

+ Thời gian hoạt động: từ ngày 15/7/2007 đến ngày 05/8/2007.

7.2. Địa bàn hoạt động tại Tỉnh Hà Tây : Hà Tây sẽ là địa bàn để xây dựng cơ sở mới của ĐHQGHN. Vì vậy đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng đặc biệt quan tâm, ủng hộ và cử các Đội hình sinh viên tình nguyện tham gia triển khai Chiến dịch tại địa bàn này. Đề nghị các đơn vị sớm đăng ký với Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN.

7.3. Địa bàn hoạt động tại Huyện Sóc Sơn – Hà Nội : Đây là địa bàn đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phân công cho Đoàn ĐHQGHN. Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc cử các Đội hình sinh viên tình nguyện của đơn vị mình tham gia triển khai Chiến dịch tại địa bàn này. Đề nghị các đơn vị sớm đăng ký với Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN.

7.4. Các địa bàn hoạt động khác: Các đơn vị chủ động triển khai.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Đoàn Thanh niên các trường đại học và các khoa trực thuộc

+ Tổ chức khảo sát địa bàn hoạt động; căn cứ định hướng nội dung tại công văn này xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị mình báo cáo Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN . Báo cáo gửi trước ngày 25/6/2007.

+Lựa chọn nhân sự để thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện, chủ động tổ chức tập huấn cho lực lượng sinh viên tình nguyện về các nội dung hoạt động dự kiến triển khai.

+ Mỗi đơn vị lựa chọn và giới thiệu 05 sinh viên tham gia Đội hình sinh viên tình nguyện chung của ĐHQGHN do Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN trực tiếp quản lý.

+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Chiến dịch.

2.2. Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN

Tổ chứcquyên góp tiền, sách vở, báo chí, đồ dùng học tập để làm học bổng tặng cho các em học sinh giỏi, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trên đây là một số định hướng về công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2007, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc báo cáo cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện.

 Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :