Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tài chính Trường ĐHKHTN năm 2007
Hội nghị đã diễn ra sáng 6/7/2007 tại Trường ĐHKHTN. Đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN, đại diện Ban Giám hiệu, các phòng chức năng cùng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính tại các đơn vị thuộc Trường ĐHKHTN đã tham dự hội nghị.

Trong báo cáo trình bày tại hội nghị, Phó hiệu trưởng phụ trách công tác tài chính Vũ Đức Minh đã đánh giá khái quát lại kết quả thực hiện hoạt động tài chính trong Trường ĐHKHTN năm 2006 đồng thời công khai dự toán tài chính năm 2007 và một số định hướng sử dụng. Năm 2006 là năm thứ năm, Trường ĐHKHTN thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên do ĐHQGHN giao. Công tác quản lý tài sản cố định đã được chấn chỉnh và thực hiện theo đúng quy trình phù hợp với tình hình thực tế của trường và quy định của Nhà nước. Công tác tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm mới hoặc thay thế các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc và học tập cho cán bộ giảng dạy và học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục được chú trọng. Các nguồn tài chính của trường được quản lý và điều hành theo các quy định của Nhà nước, ĐHQGHN và quy định của trường với nguyên tác đảm bảo tính công khai, dân chủ và hiệu quả. Năm vừa qua cũng là năm thứ hai, Nhà trường tiếp tục thực hiện việc tăng lương theo đúng lộ trình tăng lương của Nhà nước với mức lương tối thiểu tăng từ 350.000 đồng (năm 2005) lên 450.000 đồng (năm 2006) nhưng nguồn kinh phí để thực hiện lộ trình tăng lương này chủ yếu từ các nguồn thu tự có của trường (kinh phí do Nhà nước cấp chỉ chiếm 10% tổng kinh phí cần có để bù tăng lương).

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Mậu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Công tác lập dự toán tài chính đã bám sát theo các nội dung hoạt động và các mục tiêu phát triển của Nhà trường nên đã đáp ứng kịp thời và chủ động nhu cầu chi tiêu, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ trong quản lý tài chính. Việc thường xuyên cập nhật và phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài chính tới các đơn vị trong trường tiếp tục được chú trọng. Việc quản lý và sử dụng kinh phí biên soạn, xuất bản và in ấn giáo trình được thực hiện theo kế hoạch, đúng trình tự nên đã từng bước khắc phục được tình trạng tồn đọng qua các năm về số lượng đầu sách chưa xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu về giáo trình trong công tác đào tạo.

Bước sang năm 2007, ngân sách Nhà nước giao cho Trường ĐHKHTN tương đối lớn bao gồm ngân sách cấp chi cho giáo dục đào tạo, ngân sách cấp chi cho nghiên cứu khoa học và ngân sách cấp chi cho các dự án trọng điểm Nhà nước. Đây cũng là năm đầu tiên Nhà trường triển khai thực hiện toàn diện các quy định mới của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu được giao quyền tự chủ. Chính bởi vậy, việc vận dụng các chế độ chính sách của Nhà nước đòi hỏi tính chấp hành, tuân thủ nhưng vẫn phải phát huy được tính năng động, sáng tạo nhằm khai thác tối đa những ưu thế và tiềm năng của Nhà trường để thực hiện mục tiêu: tăng cường các nguồn thu hợp pháp và giảm thiểu các khoản mục chi chưa hợp lý và thiếu hiệu quả...

Các đại biểu tham dự hội nghị

"Công tác tài chính của Trường ĐHKHTN trong năm qua đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ..." - đa số các đại biểu đều khẳng định như vậy

 Trương Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :