Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ công chức Trường ĐHKHXH&NV năm học 2007 - 2008
Hội nghị cán bộ công chức Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN được tổ chức ngày 3/11/2007 với sự tham gia của 236 đại biểu, đại diện cho 496 cán bộ công chức Nhà trường.

Đến dự hội nghị có GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban chức năng của ĐHQGHN.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng, TS. Đặng Xuân Kháng - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; TS. Nguyễn Thúy Vân - Phó Chủ nhiệm khoa Triết học.

Hội nghị đã nghe PGS. TS. Phạm Gia Lâm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2006 - 2007 và nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. Báo cáo khẳng định nhà trường đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra năm học vừa qua. Kết quả nổi bật nhất trong năm qua là sự chuẩn bị tích cực những điều kiện để chuyển sang đào tạo theo tín chỉ ở cả bậc đại học và sau đại học, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu k hoa học và liên kết đào tạo quốc tế. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra hạn chế là việc thực hiện chủ trương chuyển đổi phương thức đào tạo theo tín chỉ còn thiếu đồng bộ, dẫn đến việc nhận thức và triển khai thực hiện chức được tốt; cải cách hành chính còn chậm và hiệu quả chưa rõ rệt,...

Bước sang năm học 2007 - 2008, nhiệm vụ cơ bản của Trường ĐHKHXH&NV là đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện 6 chương trình hướng tới mục tiêu chuẩn hoá, hiện đại hoá các mặt hoạt động của nhà trường, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo tiến trình chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhiệm vụ trên được cụ thể hoá thành các hướng hoạt động chính là:

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện lộ trình chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo tín chỉ nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng đào tạo;

- Nâng cao chất lượng và giá trị thực tiễn của các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thủ đô;

- Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, mạnh dạn đầu tư trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ đầu đàn, đầu ngành, cán bộ trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng các ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế;

- Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, tổ chức các hoạt động khoa học nhằm tăng cường nguồn lực để phát triển và nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường;

- Thực hiện cải cách hành chính, chống biểu hiện quan liêu, cửa quyền trong cán bộ công chức; tăng cường đầu tư chiều sâu về cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính; hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch xây dựng cơ sở mới của trường tại Hoà Lạc;

- Đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhl tăng cường kỷ cương trong giảng dạy và lao động của cán bộ, kỷ luật học đường của sinh viên; giữ gìn môi trường văn hoá, quan hệ nhân văn trong nhà trường, giữa nhà trường với xã hội, làm cho nhà trường thực sự trở thành nơi sáng tạo, quy tụ, bồi dưỡng và toả sáng tri thức khoa học và các giá trị nhân văn của dân tộc và nhân loại.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác tài chính, báo cáo tổng hợp ý kiến của hội nghị cán bộ công chức các đơn vị, báo cáo phương án điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và nghe một số tham luận của các đại biểu về đào tạo tín chỉ, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, quy chế chi tiêu nội bộ...

Phát biểu tại hội nghị, GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã khẳng định: hội nghị được chuẩn bị chu đáo và có chất lượng, đã xác định được những định hướng chung và nhiệm vụ cụ thể cho lộ trình phát triển của nhà trường thời gian tới. GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng nhà trường cần ưu tiên quan tâm đến việc nhìn nhận, đánh giá lại công tác quản lý trong đào tạo tín chỉ, đặc biệt là cần hướng tới việc trao đổi giữa các cấp quản lý để tạo sự đồng thuận tư tưởng trong đội ngũ cán bộ.

Kết thúc phiên họp, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2007 - 2009 và thông qua Nghị quyết Hội nghị. Theo đó, một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2007 - 2008 gồm:

- Nhà trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc;

- Ít nhất 80% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó ít nhất 50% đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến xuất sắc;

- Ít nhất 80% cán bộ viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 25% là chiến sỹ thi đua các cấp;

- Tất cả cán bộ tham gia học tập cao học và nghiên cứu sinh bảo vệ đúng hạn;

- 100% cán bộ chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp phải nghiệm thu đúng hạn;

- 100% bài giảng và giáo trình đăng ký được nghiệm thu đúng hạn;

- Ít nhất 95% sinh viên hệ chất lượng cao đạt kết quả học tập loại giỏi;

- Ít nhất 75% sinh viên đạt kết quả học tập từ khá trở lên; phấn đấu giảm tỷ lệ sinh viên học kém dưới 01%...

 Tin & ảnh: Nguyễn Lê Duy Anh - Minh Trường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   |