Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thay đổi Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2006 - 2011.
Ngày 17/12/ 2007, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 4663 QĐ/KHCN về việc thay đổi uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2006 - 2011.

Theo đó, PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, Trường Đại học Kinh tế thôi làm uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2006 – 2011; Cử PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, làm uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2006 – 2011.

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |