Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ, công chức Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường năm 2007
Ngày 25/12/2007, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2007.

TS. Phạm Quang Hưng - Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo một số ban chức năng thuộc ĐHQGHN đã đến dự.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm học 2007 và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2007; báo cáo của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo về công tác tài chính.

Năm 2006 - 2007, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Trung tâm cũng đã xác định một số công tác trọng tâm cho năm 2008 về các mặt: Hành chính - Tổng hợp; Khoa học - Công nghệ; Đào tạo; Hợp tác quốc tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc hoàn thiện và xuất bản 4 - 5 giáo trình đào tạo cao học về “Môi trường trong phát triển bền vững”, hoàn thiện chương trình đào tạo 6 tháng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, xây dựng và hoàn thiện chương trình hợp tác sau đại học với ĐH Khoa học Ứng dụng Cologne (CHLB Đức)…

Trên cơ sở đó, đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, đưa ra những ý kiến đánh giá đối với tình hình hoạt động của Trung tâm trong năm vừa qua, đồng thời đề xuất, gợi ý một vài biện pháp thực hiện để phát triển Trung tâm hơn nữa trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, nhiều danh hiệu đã được trao cho các cán bộ của Trung tâm: 3 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở, 6 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 14 Lao động tiên tiến.

 Vũ Oanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |