Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Họp Hội đồng Cố vấn Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội
Ngày 9/1/2008, tại ĐHQGHN, kỳ họp thứ ba của Hội đồng Cố vấn Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (PUF Hà Nội) đã được tổ chức.

TS. Nguyễn Hữu Hải - Đồng Giám đốc PUF Hà Nội đã đọc Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về việc bổ sung thành viên Hội đồng Cố vấn Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội. Tiếp sau là báo cáo về kết quả hoạt động chủ yếu trong 7 tháng cuối năm 2007 của PUF Hà Nội cũng như việc triển khai các chương trình đào tạo trong khuôn khổ Dự án, báo cáo về chuyến công tác tìm hiểu, nghiên cứu các trường đại học Pháp (28/10/2007 - 24/11/2007) của các Đồng Giám đốc người Việt Nam PUF Hà Nội và PUF TP.Hồ Chí Minh và kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2008 của PUF Hà Nội.

Trên cơ sở đó, các thành viên đã thảo luận xoay quanh một số nội dung như: nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo hiện có, mở thêm ngành đạo tạo mới, đào tạo bồi dưỡng giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác tài chính…


 Tin: Vũ Oanh, Ảnh: Ngọc Đỗ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |