Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
16 cá nhân thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ năm học 2006 - 2007
Ngày 3/3/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 910/QĐ-BGD&ĐT công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ Giáo dục - Đào tạo năm học 2006 - 2007 cho 16 cá nhân thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau đây là danh sách các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ:

 

Số TT

Họ và tên

Đơn vị

1.

Ông Vũ Đỗ Long

Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2.

Ông Đào Văn Dũng

Khoa Toán – Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3.

Ông Nguyễn Đăng Lâm

Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4.

Bà Trần Thị Như Mai

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5.

Ông Nguyễn Đắc Vinh

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6.

Ông Trịnh Đình Đạt

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7.

Ông Nguyễn Xuân Huấn

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8.

Ông Lê Đức

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

9.

Ông Trần Huy Hổ

Ban Quản lý Dự án QG-HN07, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

10.

Ông Đinh Văn Hường

Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

11.

Ông Nguyễn Hải Kế

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

12.

Ông Phạm Xuân Xanh

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

13.

Bà Vũ Thị Dậu

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế

14.

Ông Đinh Xuân Lý

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị

15.

Ông Nguyễn Huy Chương

Trung tâm Thông tin Thư viện

16.

Ông Nguyễn Quang Ngọc

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   |