Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kết luận của Giám đốc tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2008
Ngày 05/5/2008, hội nghị giao ban công tác tháng 5 của Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) họp buổi sáng dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc PGS.TS Phạm Trọng Quát, hội nghị giao ban của ĐHQGHN họp buổi chiều cùng ngày dưới sự chủ trì của Giám đốc GS.TS Mai Trọng Nhuận. Cùng chủ trì các hội nghị nêu trên có Phó Giám đốc TS. Phạm Quang Hưng.

Tại các hội nghị, sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các ban chức năng (phiên họp buổi sáng), các ý kiến trao đổi, đề xuất của một số thủ trưởng đơn vị (phiên họp buổi chiều), Giám đốc đã nhấn mạnh và chỉ đạo một số nội dung quan trọng sau đây:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 4

Tháng 4 năm 2008, văn phòng, các ban chức năng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể đã cố gắng thực hiện và hoàn thành khá tốt kết luận của Giám đốc về một số nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị giao ban công tác tháng 4: tuyên truyền quảng bá về tuyển sinh đại học, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tuyển sinh sau đại học đợt 1, xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, tổ chức bộ máy nhân sự lãnh đạo một số đơn vị, chuẩn bị chu đáo buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về khu quy hoạch ĐHQGHN tại Hoà Lạc v.v.

Tuy nhiên, có một số việc triển khai chậm tiến độ, cụ thể là: chưa hoàn thành các thủ tục trình Giám đốc phê duyệt một số đề án thành phần thuộc Đề án “Phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế” (Đề án 16+23); chưa tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt, ký hợp đồng với thủ trưởng đơn vị có đề án được phê duyệt; chưa ban hành hướng dẫn đào tạo đạt trình độ quốc tế; chưa ban hành quy định về hợp tác quốc tế; tiến độ hoàn thiện Nhà công vụ số 1 chưa có sự chuyển biến tích cực; chưa triển khai lập đề án xây dựng “Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN”.

2. Một số công tác trọng tâm trong tháng 5

Cùng với việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2007-2008, đồng thời hoàn tất các việc còn tồn của tháng 4 năm 2008, các đơn vị trực thuộc, văn phòng, các ban chức năng tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

2.1. Về công tác đào tạo

- Tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan; không để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.

- Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho tuyển sinh đại học năm 2008.

- Tổ chức thi học kỳ 2 nghiêm túc, phòng ngừa các tiêu cực như yêu cầu của cuộc vận động "Hai không trong giáo dục”.

- Hoàn thành việc thẩm định và ban hành một số đề án thành phần thuộc Đề án 16+23; tổ chức ký hợp đồng với thủ trưởng các đơn vị có đề án thành phần và dự án giáo dục đại học giai đoạn 2 (TRIG) được duyệt để kịp triển khai ngay từ năm học 2008-2009.

- Hoàn chỉnh kế hoạch, lộ trình đào tạo theo tín chỉ tới năm 2010 trên cơ sở đánh giá hiện trạng, tình hình triển khai áp dụng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ tại các đơn vị đào tạo trong thời gian qua.

2.2. Về khoa học - công nghệ

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà khoa học khẩn trương đăng ký đề tài trọng điểm, đặc biệt và các đề tài khác năm 2009.

- Xây dựng và trình các bộ, ngành hữu quan Chương trình khoa học – công nghệ “Dự báo và thích ứng với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững”.

2.3. Về dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc

- Phó Giám đốc Phạm Quang Hưng chỉ đạo Ban Xây dựng và các ban chức năng liên quan lập báo cáo và trực tiếp làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan và Chính phủ về phương án tổ chức và quản lý dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tìm nguồn vốn ODA cho dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc. Trong khi chưa có quyết định nào khác, tổ chức và hoạt động của Ban QLCDA Hoà Lạc phải được duy trì thường xuyên, không để trì trệ.

- Thực hiện quyết liệt công tác kiểm đếm để hoàn thành trước 30/6/2008, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 31/12/2008; hoàn thành nhà công vụ để nghiệm thu trước 30/6/2008.

- Hoàn thành việc cắm mốc giữ đất trước 30/6/2008; thực hiện quản lý tốt khu đất quy hoạch xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

- Làm việc với các tỉnh, các bộ, ban ngành liên quan để có được quyết định về đất làm nhà ở cho các bộ ĐHQGHN tại khu đô thị Tiến Xuân trước 30/6/2008.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần; Ban Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Ban Xây dựng cân đối vốn đầu tư theo khối lượng tiến độ các dự án đang triển khai.

- Các đơn vị chủ động đề xuất yêu cầu đối với các công trình xây dựng liên quan tới đơn vị mình tại Hoà Lạc để có cơ sở lập quy hoạch chi tiết, thiết kế và xây dựng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng.

2.4. Một số công tác khác

- Triển khai xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009.

- Tiếp tục tổ chức giới thiệu việc làm cho sinh viên.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác thanh tra, công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản, hội nghị tổng kết về công tác học sinh - sinh viên.

- Ban Quan hệ Quốc tế (chủ trì) phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Khoa học - Công nghệ chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả các chuyến đi công tác nước ngoài của cán bộ.

3. Về kiến nghị, đề xuất của một số đơn vị

- Phó Giám đốc Phạm Trọng Quát chỉ đạo Ban Tổ chức Cán bộ (đầu mối) phối hợp với Ban Đào tạo lập tờ trình và trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị cử cán bộ giảng dạy từ một đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, bổ sung nhân lực đủ đáp ứng khối lượng giờ dạy của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng đối với tất cả sinh viên đại học chính quy, tại chức của ĐHQGHN ở khu vực Hà Nội.

- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng chịu trách nhiệm về chương trình, nội dung, phương pháp, quản lý giảng dạy đối với tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy và tại chức. Riêng đối với các lớp đại học tại chức của các đơn vị đặt tại các địa phương (ngoài Hà Nội), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng không trực tiếp tổ chức giảng dạy mà giới thiệu những cán bộ đạt chuẩn ở các địa phương để các đơn vị ký hợp đồng giảng dạy, song Trung tâm phải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giảng dạy.

- Phó Giám đốc Phạm Trọng Quát chỉ đạo Ban Tổ chức Cán bộ hướng dẫn Khoa Luật xử lý kỷ luật cán bộ thuộc thẩm quyền của Khoa (nếu có) bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, đúng luật, đúng quy định của ĐHQGHN.

- Ban Đào tạo (chủ trì) phối hợp với các ban Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Quan hệ Quốc tế làm việc cụ thể với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để thống nhất tờ trình gửi các bộ, ngành liên quan về tổ chức giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài theo hiệp định của Chính phủ, trong đó chú ý chương trình đào tạo, thời hạn nhập học hàng năm, quy mô tối thiểu lớp, kinh phí giảng dạy tiếng Việt cho đối tượng sinh viên này. Sau khi có ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Ban Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Ban Đào tạo đề xuất phương án phân bổ kinh phí đào tạo.

- Ban Kế hoạch - Tài chính (chủ trì) phối hợp với các ban chức năng liên quan đề xuất các giải pháp cân đối nguồn vốn đối ứng cho Trung tâm Đại học Pháp bảo đảm tuân thủ hiệp định liên chính phủ và các kết luận liên quan của Hội đồng cố vấn của Trung tâm; Ban Tổ chức Cán bộ (chủ trì) phối hợp với các ban chức năng liên quan hướng dẫn Khoa Quốc tế triển khai lập đề án xây dựng Trường Đại học Quốc tế tại Hoà Lạc, trong đó chú ý nguồn vốn xây dựng.

Trân trọng thông báo và đề nghị các ban chức năng, đơn vị trực thuộc thực hiện các kết luận của Giám đốc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Định kỳ cuối tháng, các ban chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các kết luận và sự chỉ đạo của Giám đốc, các Phó Giám đốc về các công tác liên quan.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Công văn số 1621/VP
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   |