Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
"Công tác học sinh, sinh viên nội trú - thực trạng và những giải pháp"
Đó là tên của hội thảo do Trung tâm Nội trú Sinh viên ĐHQGHN tổ chức ngày 5/6/2008 với sự tham dự của đông đảo đại biểu đến từ ĐHQGHN cùng lãnh đạo một số cơ sở nội trú lớn có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực trong cả nước.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đều tập trung nhấn mạnh vào vấn đề nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng nội trú trong điều kiện chuyển đổi từ phương thức đào tạo niên chế sang học chế tín chỉ. Xung quanh chủ đề của hội thảo này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đào Văn Hải - Phó giám đốc TTNTSV, Trưởng ban tổ chức...

Ông có thể cho biết mục tiêu hướng tới của hội thảo này là gì?

Ông Đào Văn Hải: Hội thảo lần này diễn ra trong bối cảnh trước những yêu cầu mới của công tác đào tạo, nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh, sinh viên trong thời kỳ hội nhập và mở cửa; những biến động của xã hội và chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng và quản lý các KTX tại Hoà Lạc. Chúng tôi muốn tự đánh giá hiệu quả của mô hình quản lý và phục vụ của TTNTSV hiện nay đang ở đâu so với mặt bằng chung của những mô hình được coi là tiên tiến trong các trường đại học và cao đẳng cả nước. Trên cơ sở đó, trước mắt TTNTSV sẽ xây dựng kế hoạch công tác năm học 2008-2009 và định hướng cho những năm tiếp theo, nhất là ở cơ sở mới tại Hoà lạc với mục tiêu không bị lạc hậu.<