Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội thảo "Khoa học phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam"
Khoa học phát triển là một lĩnh vực còn tương đối mới mẻ ở nước ta. Trong những năm qua, lĩnh vực này bước đầu đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, từ các vấn đề lý luận đến triển khai, từ các góc độ khác nhau như triết học, kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển bền vững… Với ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay, ngày 6/5/2008, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo "Khoa học phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam"

GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã chủ trì hội thảo. Tham gia hội thảo còn có nhiều nhà khoa học đầu ngành thuộc nhiều Viện nghiên cứu, nhiều trường đại học, Hiệp hội khoa học kỹ thuật, cơ quan quản lý khoa học trong nước.

 

Với 20 báo cáo, trong đó 7 báo cáo đại diện cho một số lĩnh vực được lựa chọn trình bày, hội thảo đã tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận của khoa học phát triển như xác định khái niệm, đối tượng, hệ phương pháp và việc vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Các tham luận thể hiện những cách tiếp cận đối với khoa học phát triển từ các góc độ khác nhau như triết học, kinh tế, môi trường, truyền thông, quản lý đô thị, văn hóa xã hội… Một số ý kiến đề cập đến việc tiến tới xây dựng một mã ngành đào tạo sau đại học về Khoa học phát triển tại ĐHQGHN, trong đó chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu và đào tạo đội ngũ, đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có chất lượng cao.

 

Với chất lượng cao của các báo cáo và tham luận, hội thảo “Khoa học phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” có thể coi là một hoạt động khoa học mang tính chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III được Đại học Quốc Gia Hà Nội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức vào tháng 12 năm 2008.

 Tin&ảnh: Doãn Trung - Tuấn VNH - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   |