Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đến thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm
Ngày 9/5/2008, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm (ETC).

Lãnh đạo Trung tâm ETC đã báo cáo về công tác ổn định tổ chức, xây dựng bộ máy, kiện toàn nhân sự và triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng của Trung tâm sau khi được Giám đốc ĐHQGHN quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ theo Quyết định ngày 12/02/2008. Chức năng, nhiệm vụ chính của ETC là thực hiện các nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ đào tạo tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác với các cơ sở đào tạo trên thế giới trong đào tạo các cấp và trao đổi sinh viên du học...

 

Trong thời gian gần 3 tháng, Trung tâm đã nỗ lực xây dựng bộ máy nhân sự, nâng tổng số cán bộ, nhân viên từ 4 người khi mới thành lập, hiện nay đã có 50 người, trong đó số người có học vị tiến sĩ và thạc sĩ chiếm hơn 30%. Bên cạnh công tác ổn định tổ chức và ổn định bước đầu cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cũng như có địa điểm làm việc cho cán bộ, Trung tâm đã sớm triển khai một số công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của mình. Kể từ đầu năm 2008, Trung tâm ETC đã phối hợp với Khoa Sau Đại học triển khai Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Griggs (Hoa Kỳ). Trung tâm đang xúc tiến phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ chuẩn bị triển khai bồi dưỡng về kỹ năng cho cán bộ quản lý và chuyên viên của ĐHQGHN.

 

Về phương hướng trong thời gian tới, Trung tâm ETC đề ra mục tiêu trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đào tạo tiên tiến của nước ngoài ở Việt Nam, phấn đấu đạt tiêu chuẩn về giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đẳng cấp trong khu vực.

 

Trước mắt, Trung tâm ETC sẽ tập trung củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; tăng cường thêm nhân sự trong vòng 1 đến 2 năm tới; xây dựng và củng cố cơ sở vật chất, hạ tầng ổn định lâu dài.

 

 

Được sự cho phép của ĐHQGHN mở chương trình đào tạo Thạc sỹ và Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trung tâm ETC đã bước đầu triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế bậc đại học và sau đại học. Trung tâm sẽ phối hợp triển khai các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về kỹ năng cho cán bộ quản lý và chuyên viên của ĐHQGHN; tổ chức đào tạo ngắn hạn về kỹ năng và chuyên môn chất lượng cao theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, cơ quan và cho các đối tượng rộng rãi trong xã hội; xúc tiến chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chất lượng cao cho sinh viên tốt nghiệp đại học của ĐHQGHN; phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên ĐHQGHN; nghiên cứu tư vấn về quản trị đại học chất lượng cao; xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ đào tạo.

 

Tại buổi làm việc, Giám đốc Mai Trọng Nhuận đã biểu dương những nỗ lực cũng như kết quả đã đạt được của Trung tâm ETC, đồng thời giao nhiệm vụ cho Trung tâm tiếp tục năng động, sáng tạo, phát triển lớn mạnh hơn nữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà ĐHQGHN đã giao phó, góp phần quảng bá uy tín, phát huy vị thế của ĐHQGHN ở trong và ngoài nước.

 Nguyễn Song Bình, ETC - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   |