Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Xây dựng hình mẫu trong hoạt động liên kết giữa trường đại học và viện nghiên cứu
Ngày 21/7/2008, PGS.TS Hà Quang Thụy - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN và TS. Nguyễn Việt Hà - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN đã đại diện cho hai cơ quan ký kết văn bản thỏa thuận phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.

Chứng kiến lễ ký kết về phía ĐHQGHN có PGS.TS Phạm Trọng Quát – Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ, Khoa Sau đại học; cán bộ chủ chốt của Trường ĐH Công nghệ và Viện Công nghệ thông tin.

Văn bản thỏa thuận được ký kết nhằm thực hiện Kết luận của Giám đốc ĐHQGHN về việc giao nhiệm vụ cho Trường ĐH Công nghệ hỗ trợ củng cố và phát triển Viện Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong các thông báo số 1020/KHCN ngày 13/3/2008 và số 1747/VP ngày 19/5/2008, đồng thời để tăng cường hiệu quả hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH Công nghệ và Viện Công nghệ Thông tin, xây dựng mô hình liên kết Trường - Viện trong ĐHQGHN.

Theo văn bản thỏa thuận, Trường ĐH Công nghệ và Viện Công nghệ Thông tin sẽ cùng cam kết thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây:

- Trường Đại học Công nghệ (dưới đây viết tắt là Trường) và Viện Công nghệ Thông tin (dưới đây viết tắt là Viện) hợp tác xây dựng mô hình liên kết Trường - Viện trong ĐHQGHN, thực hiện tích hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ việc củng cố và phát triển Viện.

- Viện phối hợp với Trường (trực tiếp là Khoa Công nghệ Thông tin) xây dựng đề án tổ chức đào tạo sau đại học mới của Viện theo định hướng chuyên môn có tính liên ngành, phù hợp với chiến lược phát triển của Viện. Trường tham gia, phối hợp với Viện tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học nói trên sau khi đề án được ĐHQGHN phê duyệt.

- Trường (đầu mối là Khoa Công nghệ Thông tin) phối hợp với Viện xây dựng và triển khai hoạt động của Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy (PTN TTNM) của Khoa Công nghệ Thông tin thành Phòng thí nghiệm liên kết của Trường và Viện, làm đầu mối thực hiện hợp tác khoa học - công nghệ giữa Trường và Viện.

- Trung tâm máy tính của Trường tham gia trực tiếp và toàn diện vào việc quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm Vnunet của Viện; kết hợp sử dụng hạ tầng và trang thiết bị của Trường và Viện để nâng cao hiệu quả phục vụ của công nghệ thông tin vào các hoạt động của các đơn vị trong ĐHQGHN.

- Trường tiếp tục liên kết với Viện (trực tiếp là Trung tâm Netpro-ITI) để tổ chức đào tạo một số môđun trong các chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao, chất lượng quốc tế về công nghệ thông tin, công nghệ điện tử viễn thông; phối hợp triển khai dự án giáo dục đại học 2 (TRIG) tại Trường,…

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giám đốc PGS.TS Phạm Trọng Quát đã ghi nhận những kết quả ban đầu mà hai đơn vị đã nỗ lực thực hiện theo kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại thông báo 1020/KHCN ngày 13/3/2008 và công văn số 1747/VP ngày 19/5/2008. Phó Giám đốc nhấn mạnh, để mối liên kết giữa hai đơn vị thực sự phát triển bền vững và có hiệu quả, mỗi bên cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của ĐHQGHN. PGS.TS Phạm Trọng Quát hi vọng các nội dung của văn bản thỏa thuận sẽ được thực hiện một cách nghiệm túc, hiệu quả và mối liên kết giữa Trường ĐH Công nghệ và Viện Công nghệ thông tin trong việc phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng sẽ sớm trở thành hình mẫu của sự hợp tác giữa các đơn vị trong ĐHQGHN.

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |