Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin tổ chức
Ngày 12/8/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4514/QĐ-TCCB về việc điều động, luân chuyển cán bộ.

Theo đó, PGS.TS Trần Kim Đỉnh thôi giữ chức Trưởng Ban Thanh tra để giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trực thuộc ĐHQGHN.

* Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4515/QĐ-TCCB về việc điều động, luân chuyển cán bộ.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm ông Lê Danh Tốn, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, giữ chức Trưởng Ban Thanh tra.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   |