Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tổng kết năm học 2007 - 2008 của ĐHQGHN
Ngày 1/9/2008, tại Trung tâm Thực nghiệm Giáo dục Sinh thái và Môi trường Ba Vì, hội nghị tổng kết năm học 2007 - 2008 đã được tổ chức, dưới sự chủ trì của GS. TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN.

Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng của ĐHQGHN, lãnh đạo các đơn vị đào tạo đơn vị nghiên cứu thành viên và các đơn vị phục vụ trực thuộc ĐHQGHN.

PGS. Phạm Trọng Quát – Phó Giám đốc thay mặt Ban Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của ĐHQGHN trong năm học 2007 - 2008 trên các lĩnh vực. ĐHQGHN đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 với các thành tựu cơ bản, nổi bật trên một số nội dung: phát huy thế mạnh cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, đẩy mạnh sự gắn kết chặt chẽ, hữu cơ giữa các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học; Triển khai áp dụng các yếu tố tích cực trong phương thức đào tạo tín chỉ ở tất cả các đơn vị làm tiền đề, cơ sở thực hiện triệt để phương thức đào tạo này từ năm 2010; Xây dựng một số đề án thành phần thuộc Đề án “Xây dựng và triển khai một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao, kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế” (Đề án 16+23) làm đòn bẩy, tạo những bước đột phá nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế; Chất lượng khoa học và giá trị thực tiễn của hoạt động khoa học công nghệ có những bước chuyển biến tích cực; Tiến độ thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ được đẩy mạnh; Hệ thống văn bản quản lý tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; Chủ động, tích cực hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, tăng thêm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội để có điều kiện phát triển, phù hợp với xu thế đổi mới và phát triển đại học trong khu vực và thế giới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH, nâng cao sức mạnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN thay mặt Ban Giám đốc trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 với các phương hướng chủ yếu:

1. Áp dụng sâu rộng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ và ứng dụng CNTT và truyền thông ở tất cả các đơn vị để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội về chất lượng và số lượng đối với tất cả các ngành đào tạo, đặc biệt là một số ngành mới, độc đáo, có tính liên ngành cao; Thí điểm triển khai đào tạo bằng kép, ngành kép ở một số đơn vị.

2. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư trọng điểm của Nhà nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược “Phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế vào năm 2010” làm đòn bẩy tạo những bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng khoa, trường đại học đẳng cấp quốc tế ở ĐHQGHN.

- Nâng cao chất lượng khoa học và giá trị thực tiễn của hoạt động KHCN, gắn kết chặt chẽ hoạt động KHCN với đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế thành công của đất nước.

- Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý về quy mô, cơ cấu, trình độ, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN tiếp cận trình độ quốc tế.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng đại học nghiên cứu, đẩy mạnh liên thông, liên kết và nâng cao hiệu quả hoạt động, hiện đại hóa, tin học hóa công tác quản lý, điều hành tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế.

- Đối mới phương thức quản lý và triển khai các dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sử dụng hiệu quả cơ sở mới tại Hòa Lạc.

- Triển khai nhiệm vụ nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ 16 + 23.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, nêu rõ thêm những thành tích của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên đạt được thông qua những con số và chỉ tiêu cụ thể như số lượng các bài báo quốc tế đã tăng đáng kể; chất lượng đào tạo đã được ghi nhận qua một số giải sinh viên quốc tế,… Hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra những mặt tồn tại, cần cố gắng hơn nữa như: cần phấn đấu và dứt điểm nhanh hơn như việc tin học hóa trong quản lý; Cần đột phá nhiều hơn nữa trong công tác chỉ đạo để đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; Bên cạnh những đầu tư về KHCN hướng tới những sản phẩm mang tính đỉnh cao, cần chú ý đến những kết quả hoạt động phục vụ thực tiễn xã hội; Những sản phẩm KHCN nổi bật được xã hội thừa nhận chưa nhiều; Cần có chính sách thích hợp, tích cực để cải thiện, nâng cao mức sống của cán bộ và thu hút được cán bộ giỏi vào làm việc; Sau 15 năm ĐHQGHN hoạt động theo Nghị định của Chính phủ, cần có sự tổng kết những mặt đã đạt được, những mặt chưa đạt được, điều chỉnh lại mô hình để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu phát triển chung của ĐHQG.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo đề dẫn và thảo luận sôi nổi kết quả 1 năm triển khai đào tạo theo tín chỉ tại ĐHQGHN. Bên cạnh một số kết quả ban đầu đạt được, hội nghị thảo luận làm rõ thêm thực trạng triển khai tại các đơn vị, những vấn đề cần thiết phải rút kinh nghiệm và một số giải pháp nhằm cải tiến tốt hơn.

Một số ý kiến đề xuất cần xác định rõ hơn nữa lộ trình thực hiện triển khai phương thức đào tạo theo tín chỉ trong ĐHQGHN, những giải pháp nhằm tăng cường khả năng tự học của sinh viên, thúc đẩy việc đối mới phương thức giảng dạy của giảng viên, vượt qua những rào cản về kỹ thuật, về tâm lý, về động lực thực hiện, khả năng quản lý và những hạn chế về cơ sở vật chất.

Chủ đề “Nâng cao hiệu quả liên thông, liên kết giữa các đơn vị, công tác quản lý và điều hành của ĐHQGHN với các đơn vị” cũng là một chủ đề trọng tâm được các đại biểu thảo luận sôi nổi qua nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng cao với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp, liên kết, tăng cường giao lưu toàn diện để quan hệ giữa các đơn vị đi về chiều sâu, có hiệu quả.

Trong khuôn khổ nội dung của hội nghị, Giám đốc Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN đã trao chứng nhận kiểm định chất lượng cấp độ 2 cho 3 đơn vị đào tạo: Trường ĐHKHTN, Trường ĐHCN và Khoa Sư phạm.

Hội nghị đã kết thúc sau một ngày làm việc hiệu quả, chất lượng, chuẩn bị tiền đề tinh thần triển khai một năm học thành công trong toàn ĐHQGHN.

 Tin & ảnh: Thanh Lan - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   |