Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin nhân sự mới
Bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

* Ngày 16/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4878/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lương, giáo sư, tiến sĩ khoa học, Giám đốc Trung tâm Khoa học vật liệu, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2008 - 2013.

* Ngày 16/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 4877/QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Dư, giáo sư, tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2008 - 2013.

GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương

GS.TS Nguyễn Hữu Dư

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   |