Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị giảng viên về công tác giảng dạy và phù hợp theo học chế tín chỉ năm học 2008-2009
Hội nghị đã được Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 11/10/2008 với sự tham gia của cán bộ giảng dạy các khoa, bộ môn trong trường.

Mục đích của hội nghị là nhằm đánh giá về công tác giảng dạy theo chương trình đào tạo đã chuyển đổi sang tín chỉ; làm rõ những vấn đề giảng dạy cần tập trung thực hiện trong năm học 2008-2009; thảo luận các giải pháp tăng cường hướng dẫn, giám sát, đánh giá quá trình tự học của sinh viên. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Ban chỉ đạo chuyển đổi đào tạo đại học theo tín chỉ và cùng thảo luận nhiều nội dung có liên quan.

Năm học 2007-2008 là năm đầu tiên tổ chức giảng dạy đại học theo chương trình đào tạo đã chuyển đổi theo tín chỉ với các khóa QH-2006-X và QH-2007-X. Nhưng do hầu hết các môn học được gạy là môn chung nên số đơn vịd dào tạo và số giảng viên dạy theo tín chỉ chưa nhiều. Sang năm học mới, về cơ bản, hầu hết đội ngũ giảng viên nhà trường đều trực tiếp giảng dạy theo tín chỉ.