Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế
Ngày 24/10/2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thuộc nhà trường.

Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên có chức năng, nhiệm vụ chính sau:

 

-   Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm phát triển kỹ năng, nâng cao chất lượng sinh viên;

-   Cung ứng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sinh viên về đời sống, học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm;

-   Xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà trường với doanh nghiệp và cựu sinh viên;

-   Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khác thực hiện các công việc chung;

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đây là Trung tâm thứ ba trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, cùng với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách.

 

Tính đến thời điểm này, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có 7 phòng - ban - bộ phận chức năng, 5 khoa và 3 trung tâm trực thuộc.

 

Ngày 28/10/2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1630/QĐ-TCCB và 1631 /QĐ-TCCB bổ nhiệm TS. Trần Anh Tài, Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT giữ chức vụ Giám đốc và ông Bùi Hồng Cường, chuyên viên Phòng Đào tạo và NCKH, giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm.

 Mai Hồng Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   |