Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin nhân sự
Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh.

  • Bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đình Đức, PGS, TSKH, thôi giữ chức Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ để giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

2. Ông Nguyễn Cao Huần, giáo sư, tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ.

3. Ông Nguyễn Anh Thái, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính làm Kế toán trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

  • Bổ nhiệm lại:

* Ngày 4/11/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định bổ nhiệm lại Chánh Văn phòng và Trưởng một số ban chức năng:

1. Ông Vũ Đình Giáp, tiến sĩ, chuyên viên cao cấp, Chánh Văn phòng, tiếp tục giữ chức Chánh Văn phòng.

2. Ông Nguyễn Văn Nhã, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng Ban Đào tạo, tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Đào tạo.

3. Ông Trịnh Ngọc Thạch, tiến sĩ, giảng viên chính, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ.

4. Bà Nguyễn Thị Việt Thanh, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

 

* Ngày 6/11/2008, Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng ban một số Ban chức năng:

 

1. Ông Vũ Viết Bình, tiến sĩ, chuyên viên chính, Phó Trưởng Ban Đào tạo, tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo

2. Bà Nguyễn Thu Hương, thạc sĩ, chuyên viên, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính

3. Ông Nguyễn Văn Thông, thạc sĩ, giảng viên chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

4. Ông Phạm Hồng Tung, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ.

5. Ông Nguyễn Anh Thái, thạc sĩ, chuyên viên, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính

6. Bà Nguyễn Thị Anh Thu, tiến sĩ, chuyên viên, Phó Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế.

7. Bà Nguyễn Thị Tuyết, tiến sĩ, chuyên viên chính, Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

 

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

 ĐHQGHN; Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   |