Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm Truyền thông và quan hệ công chúng
Ngày 24/12/2008, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 6059/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và quan hệ công chúng.

Theo đó, Trung tâm Truyền thông và quan hệ công chúng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Bản tin ĐHQGHN và Bộ phận Website của ĐHQGHN. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kể cả tài khoản ngoại tệ.

 

Trung tâm Truyền thông và quan hệ công chúng có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

            1. Chức năng

            Tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu của ĐHQGHN.

            2. Nhiệm vụ

            a) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN; quảng bá thương hiệu của ĐHQGHN;

            b) Xuất bản và phát hành báo chí với các hình thức báo in, báo điện tử và các ấn phẩm truyền thông khác;

            c) Tham gia tổ chức các sự kiện phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá về ĐHQGHN;

            d) Tổ chức các khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng;

            đ) Khai thác các dịch vụ báo chí, truyền thông và quan hệ công chúng;

            e) Xây dựng và quản lý phòng truyền thống ĐHQGHN;

            f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   |