Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tin nhân sự
Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định bổ nhiệm và điều động, luân chuyển cán bộ.

  • Quyết định bổ nhiệm:

 

PGS.TS Nguyễn Thế Bình, Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Phó Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ từ ngày 01/01/2009 theo Quyết định số 6132/QĐ-TCCB ngày 29/12/2008.

 

  • Quyết định điều động, luân chuyển:

 

ThS. Lê Yên Dung thôi giữ chức Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ kể từ ngày 01/01/2009 theo  Quyết định số 6131/QĐ-TCCB ngày 29/12/2008

 

Trần Thị Thu Hương thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng để giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và quan hệ công chúng kể từ ngày 01/01/2009 theo Quyết định 6156/QĐ-TCCB ngày 30/12/2008.

 

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   |