Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
“Giải pháp và tầm nhìn cho doanh nghiệp Việt Nam”
Đó là chủ đề chính của hội thảo khoa học về biến động kinh tế năm 2008 và dự báo năm 2009 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp với Công ty Cổ phần hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp Hà Nội (HaNoiSDC), Dự án hỗ trợ Thương mại Đa biên MUTRAP 3 của EU tổ chức ngày 11/1/2009 tại Khách sạn La Thành.

Với 4 tham luận được trình bày tại hội thảo gồm: “Nâng cao năng lực quản trị để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế mới” của PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa; “Hai năm gia nhập WTO và tầm nhìn phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới các chiến lược đột phá phát triển trong môi trường hội nhập” của GS.TS Claudio Dordi; “Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế và ảnh hưởng của các chính sách chống suy thoái của Chính phủ” của TS. Phạm Chi Lan. “Biến động kinh tế vĩ mô năm 2008 và dự báo 2009: Tầm nhìn cho doanh nghiệp Việt Nam của TS. Nguyễn Đức Thành; các đại biểu đã tập trung vào làm sáng tỏ một số nội dung chính như: bản chất diễn biến kinh tế của năm 2008 và một tầm nhìn mang tính chiến lược cho năm 2009 như thế nào để có thể ứng phó tốt hơn trong hoạt động kinh doanh; những biến động của nền kinh tế và thay đổi môi trường kinh doanh dưới áp lực của hội nhập quốc tế đang đặt doanh nghiệp Việt Nam trước những khó khăn chưa từng có tiền lệ...

 

Sau hai năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu hơn vào thế giới. Năm 2009 là một năm bản lề thực hiện những cam kết thương mại gây ảnh hưởng to lớn và trực tiếp đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là khối dịch vụ và phân phối, bản lẻ. Suy thoái toàn cầu và khó khăn kinh tế trong nước đòi hỏi những phản ứng chính sách của Chính phủ. Điều này đặt các doanh nghiệp đứng trước nhiều câu hỏi: Suy thoái toàn cầu và khó khăn kinh tế trong nước có ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên đóng góp vào các chính sách như thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình…

Các cá nhân, doanh nghiệp tham dự hội thảo đã được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường ĐH Kinh tế, Dự án hỗ trợ Thương mại Đa biên MUTRAP III của EU và Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hà Nội cấp giấy chứng nhận.

 Phạm Diệp - V.A (Trường ĐH Kinh tế) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   |