Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo: Hội thảo về học bổng du học tại Đại học Quốc gia Đài loan
Để giúp sinh viên của ĐHQGHN có điều kiện tìm hiểu về các chương trình học bổng, các cơ hội du học tại Đài Loan, ĐHQGHN phối hợp với Đại học Quốc gia Đài Loan tổ chức Hội thảo giới thiệu về các học bổng và chương trình du học tại Đại học Quốc gia Đài loan.

Nhằm tạo điều kiện cho nhiều sinh viên tham dự chương trình, Hội thảo sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm như sau:

  • Tại hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ:
    Từ 8h30 đến 11h30 Thứ Sáu, ngày 13/02/2009 cho sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Công nghệ; Trường Đại học Kinh tế; Khoa Luật.
  • Tại phòng hội thảo tầng 4 nhà H, Trường Đại học Khoa học XH&NV: Từ 14h00 đến 17h30 Thứ Sáu, ngày 13/02/2009 cho sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Khoa Quốc tế.

 

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   |