Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông tin về khu đất hơn 100 ha tại Hòa Lạc
Ngày 05/02/2009, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 678/VPCP-KTN ngày 04/02/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị "ĐHQGHN báo cáo rõ lý do ĐHQG được giao quản lý cả khu đất 130 ha, lại không đưa vào qui hoạch chung của khu ĐHQG và đề nghị giao lại cho Hà Nội".

Sau đó, một số báo viết và báo điện tử đã đề cập đến thông tin trên. Về vấn đề này, lãnh đạo ĐHQGHN đã có báo cáo chính thức với Chính phủ tại công văn số 737/KHTC ngày 16 tháng 2 năm 2009.

Để giúp cán bộ, giảng viên ĐHQGHN hiểu vấn đề trên một cách chính xác, đúng bản chất, lãnh đạo ĐHQGHN xin thông báo như sau:

1. Nguồn gốc của khu đất 130 ha

Khu đất 130 ha nói trên thuộc diện tích khoảng 1250 ha của Nông trường 1A, trước đây trực thuộc Bộ Quốc phòng. Theo Quyết định số 659/TTG ngày 16/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Nông trường 1A được chuyển giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), làm tiền đề chuẩn bị dự án xây dựng cơ sở mới của ĐHQGHN tại Hoà Lạc. Từ đó, Nông trường 1A trở thành một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

2. Khu đất 130 ha không nằm trong qui hoạch xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc

Theo Quyết định số 372/TTg ngày 02/06/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng qui hoạch các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây được ban hành trên cơ sở bản thuyết minh của Viện Qui hoạch đô thị - nông thôn, Bộ Xây dựng ngày 15/03/1997 thì khu đất 130 ha nói trên là hành lang bảo vệ các đường giao thông.

Năm 1996, ĐHQGHN nhận bàn giao đất của Nông trường 1A thuộc Bộ Quốc phòng, bao gồm cả 130 ha đất nói trên, đều là đất canh tác và đất ở của cán bộ, công nhân viên Nông trường 1A.

Đất ngoài quy hoạch ĐHQGHN dự kiến trả về địa phương (màu xám)

Tại Mục 3, Điều 1 của Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 23/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung ĐHQGHN trong khu vực các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây nêu rõ: Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch được điều chỉnh như sau:

+ Phía Đông giáp quốc lộ 21 (có hành lang bảo vệ và cách ly 150m); vẫn giữ nguyên ranh giới cũ.

+ Phía Nam giáp đường cao tốc Láng - Hòa Lạc và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Như vậy, ngay cả trong quy hoạch điều chỉnh xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì diện tích đất 130 ha nói trên vẫn không nằm trong qui hoạch chung của khu ĐHQGHN mà chỉ là hành lang bảo vệ (có các nút giao thông lập thể, khoảng 40 ha) cách ly ranh giới khu đất quy hoạch ĐHQGHN trung bình 150m (dọc đường 21 và đường Láng - Hòa Lạc kéo dài). Do vậy, 130 ha đất thuộc hành lang bảo vệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1997 không thể đưa vào qui hoạch chung của khu ĐHQGHN được phê duyệt vào năm 2002.

Bản đồ Quy hoạch chung ĐHQGHN tại Hòa Lạc do công ty HOK (Hoa Kỳ thiết kế)

  • Ghi chú: Đất hành lang cây xanh ngoài quy hoạch ĐHQGHN (mầu xanh lá cây), Đất nút giao thông (mầu vàng)

3. Về việc đề nghị bàn giao 130 ha nói trên cho thành phố Hà Nội

Theo Mục 4, Điều 7 của Luật đất đai năm 2003, khu đất 130 ha nói trên đã không nằm trong qui hoạch chung của khu ĐHQGHN thì phải bàn giao lại cho địa phương quản lý. Vì vậy ngày 29/10/2008 ĐHQGHN đã có công văn số 5402A/KHTC gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc bàn giao đất cho địa phương. Tuy nhiên, việc bàn giao không thể hoàn thành sớm hơn vì một số lý do:

- Trong khu đất 130 ha có khoảng 40 ha dành cho các nút giao thông lập thể - chính là các nút giao thông để đi vào khu đất qui hoạch xây dựng ĐHQGHN. Để phòng khả năng qui hoạch nút giao thông không thật phù hợp với qui hoạch xây dựng, ĐHQGHN đã có văn bản xin thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải nhưng chưa được trả lời.

- Vẫn còn có sự không thống nhất về địa giới ở một vài địa điểm giáp ranh giữa tỉnh Hoà Bình và Hà Tây (cũ).

Như vậy, việc giao lại diện tích này cho địa phương (cụ thể là thành phố Hà Nội) là đúng với Luật đất đai năm 2003.

Lãnh đạo ĐHQGHN khẳng định ĐHQGHN đã nghiêm túc thực hiện theo đúng các qui định của Luật pháp, quyết định của Nhà nước và luôn tích cực hợp tác chặt chẽ với địa phương, các Bộ và các cơ quan hữu quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

ĐHQGHN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi cho cán bộ, đảng viên thông tin trên.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. Phạm Quang Hưng
(Đã ký)

  • Vài hình ảnh về ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

GS.TS Đào Trọng Thi nguyên Giám đốc ĐHQGHN đang giới thiệu với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về dự án ĐHQGHN

Nguyên PGĐ ĐHQGHN Phạm Quang Long (phụ trách xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc) đang giới thiệu với các đại biểu về quy hoạch ĐHQGHN.

Đại diện nhà tư vấn thiết kế HOK (Hoa Kỳ) ngày khởi công

Nhà D5 khu Ký túc xá sinh viên đang hoàn thiện cách nút giao thông Láng - Hòa Lạc 150m

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   |