Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nhân lực Thông tin - Thư viện thời kỳ đổi mới
Hội thảo diễn ra ngày 24/4/2009 tại Trường ĐHKHXH&NV.

Tham dự hội thảo là các đại biểu đến từ ĐHQGHN, Đại học Huế, ĐHQG TP.HCM, Viện Thông tin thư viện Y học trung ương, Thư viện Hà Nội...

Ba mươi báo cáo tại hội thảo tập trung vào các nội dung chính:

- Vai trò của ngành Thông tin – thư viện trong xã hội thông tin;

- Vai trò và yêu cầu nguồn nhân lực Thông tin – thư viện trước yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước;

- Yêu cầu nguồn nhân lực Thông tin – thư viện trong tổ chức và hoạt động của thư viện hiện đại, thư viện số, thư viện điện tử;

- Thực trạng nguồn nhân lực đang làm việc trong các cơ quan thông tin và thư viện;

- Khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội của sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực thông tin và thư viện;

- Vai trò của chuyên gia thông tin và thư viện trong việc thoả mãn nhu cầu thông tin/tư liệu của người dùng tin;

- Những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông tin và thư viện.

 Nguyễn Thắng - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   |