Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm nghiên cứu biển và đảo
Ngày 13/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1757/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu biển và đảo trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, Trung tâm nghiên cứu biển và đảo có chức năng là: nghiên cứu khoa học, đào tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trung tâm nghiên cứu biển và đảo có nhiệm vụ chính sau đây: Xây dựng và tổ chức triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong nước, hợp tác quốc tế; điều tra cơ bản, xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất nội dung, chiến lược, chính sách liên quan đến biển và đảo Việt Nam; Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật, công nghệ và tư vấn các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tham gia đào tạo sau đại học về các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Trung tâm nghiên cứu biển và đảo là tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức và hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Biển đông

>>> TIn liên quan:

 

 

 TCCB - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   |