Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đẩy mạnh tính thống nhất của thực thể ĐHQGHN
Ngày 2/6/2009, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với ĐHQGHN để tìm hiểu về tính hợp lý, tiên tiến của mô hình ĐHQG đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện mô hình này.

Tham gia đoàn công tác có PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ - chuyên gia cao cấp, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Đào tạo – Bồi dưỡng – Dạy nghề.

Tiếp và làm việc với đoàn có GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc, PGS.TS Phạm Trọng Quát – Bí thư Đảng ủy, các Phó Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Đ/C Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban Khoa giáo TW

Thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN, GS.TS Mai Trọng Nhuận đã báo cáo khái quát về tình hình xây dựng và phát triển ĐHQGHN trong thời gian qua. GS. nhấn mạnh việc thành lập và phát triển ĐHQGHN theo mô hình trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao là chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Phát triển ĐHQGHN vững mạnh còn có ý nghĩa củng cố nền tảng cho chủ trương tự chủ trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, ĐHQGHN đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt những thành tựu có ý nghĩa nền tảng đối với quá trình xây dựng mô hình đại học tiên tiến, chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những năm qua, mô hình ĐHQGHN đã phát huy hiệu quả trên nhiều phương diện: đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đỉnh cao, nâng cao vị thế của ĐH nói riêng và giáo dục ĐH Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời cho phép ĐHQGHN hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng do Đảng và Nhà nước giao phó.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN báo cáo những thành tựu của ĐHQGHN trong 15 năm qua với đoàn công tác.

Để có điều kiện tiếp tục phát triển cao hơn, nhanh hơn, đóng góp tích cực vào công cuộc CNH, HĐH đất nước, GS.TS Mai Trọng Nhuận cũng kiến nghị các cơ quan hữu quan thực hiện đúng và nhất quán các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về việc xây dựng và phát triển ĐHQG. GS. cũng đề nghị điều chỉnh, sửa đổi một số văn bản liên quan cho phù hợp với thông báo 315 – TB/TW ngày 29/8/2000 của Thường vụ Bộ chính trị và Quyết định số 67 – QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị về ĐHQG theo hướng quy định ĐHQG là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ. Liên quan đến việc định danh ĐHQG, GS.TS Mai Trọng Nhuận đề nghị danh tính của ĐHQG cần được thể hiện đầy đủ trong hệ thống luật và hệ thống văn bản của Nhà nước, có quy định riêng trong Điều lệ các trường đại học phù hợp với các trường đại học thành viên của ĐHQG. Ông cũng kiến nghị cần ưu tiên tăng suất đầu tư kinh phí hàng năm cho 2 ĐHQG để xây dựng và phát triển ĐHQG thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, nghiên cứu khoa học đỉnh cao,…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng cho rằng việc hình thành và phát triển ĐHQG là hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển khách quan và dựa trên hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Về cơ bản, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng thống nhất với những ý kiến đề xuất của lãnh đạo ĐHQGHN. Tuy nhiên để hoàn thiện mô hình ĐHQG cần tiếp tục nghiên cứu một cách khách quan và khoa học những thành quả mà ĐHQG đã đạt được trong những năm qua. ĐHQGHN nên chú trọng đến tính tự chủ của các tổ chức thành viên và tính cộng đồng, liên kết của một thực thể trung tâm đại học. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh rằng khi thế mạnh, bản sắc của từng đơn vị thành viên được phát triển tự chủ đồng thời sẽ phát huy cao độ hiệu quả mô hình ĐHQG.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã thăm và làm việc với lãnh đạo các trường: ĐHKHXH&NV, ĐHKHTN và ĐHNN.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các trường đã báo cáo một số thành quả mà các trường đã đạt được trong những năm gần đây. Lãnh đạo các trường và đại diện các giáo sư cùng nhấn mạnh việc hình thành và đầu tư phát triển ĐHQG là một chủ trương đúng đắn của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Các cán bộ, giảng viên của các trường đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan nên tiếp tục tập trung tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho ĐHQGHN. Cùng với đó, các giáo sư của ĐHQGHN cũng đề nghị các cấp lãnh đạo nên tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng không gian đại học của ĐHQGHN tại Hòa Lạc cho phù hợp với bối cảnh quốc tế hiện nay.

Ảnh từ phải sang: PGS.TS Nguyễn Hữu Chí - Vụ trưởng Vụ GD-ĐT-DN; PGS.TS Nguyễn Hữu Bạch - Chuyên gia Cao cấp, nguyên Vụ Trưởng Vụ GD-ĐT-DN; ThS. Nguyễn Đắc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ GD-ĐT-DN; ThS Phan Văn Long - Chuyên viên Vụ GD-ĐT-DN.

 Ngọc Diệp - Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   |