Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bổ nhiệm Giám đốc hai Trung tâm Nghiên cứu mới của ĐHQGHN
Ngày 29/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký 5 quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo một số Trung tâm nghiên cứu và đào tạo của ĐHQGHN.

 

 

 

Cụ thể như sau:

PGS.TS Phạm Văn Cự

Ngày 29/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1920/QĐ-TCCB
bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Cự, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Giám đốc Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu.

 

 

GS.TS Trần Nghi

Ngày 29/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1919/QĐ-TCCB
bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Nghi, giáo sư, tiến sĩ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biển và đảo.

 

 

 

Ngày 29/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1918/QĐ-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, thạc sĩ, giảng viên, Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Ngoại ngữ, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

Ngày 29/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1917/QĐ-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng,thạc sĩ, giảng viên, Chủ nhiệm Bộ mụn Giỏo dục Thể chất, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

Ngày 29/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1915/QĐ-TCCB về việc miễn nhiệm cán bộ. Theo đó, PGS.TS. Vũ Xuân Đoàn thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế để làm công tác chuyên môn.

>>> Tin liên quan:

 PRVNU - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   |