Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị công tác thi đua khen thưởng năm 2010
Ngày 26/1/2010 tại ĐHQGHN đã diễn ra hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2009 - 2010 với sự hiện diện của GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS. Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN và đại diện lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc.

Về phía khách mời có đồng chí Đào Duy Nhân - Vụ trưởng vụ I, Ban thi đua Khen thưởng Trung ương.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2009 của ĐHQGHN và định hướng công tác thi đua khen thưởng năm học 2010.

Trong năm 2009 ĐHQGHN đã có nhiều thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực và nhận được nhiều Bằng khen, Huân, Huy chương của Nhà nước cũng như của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, PGS. TS. Phạm Trọng Quát cũng nêu lên những vấn đề cần khắc phục như: một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng; việc đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua và các đợt thi đua tiến hành chưa thường xuyên và kịp thời; trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác của những cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng còn hạn chế…

PGS.TS. Phạm Trọng Quát nhấn mạnh, phong trào thi đua trong năm 2010 cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm: tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ viên chức nhận thức đầy đủ hơn nữa về công tác thi đua; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ĐHQGHN, lấy thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước năm 2010…

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Đào Duy Nhân thông báo Kế hoạch của Nhà nước về triển khai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Theo đó, hội nghị thi đua (cấp cơ sở và trên cơ sở) và đại hội thi đua (cấp bộ, ngành Trung ương) sẽ được tổ chức theo hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về một số nội dung trong Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2010 của ĐHQGHN. Đa số các ý kiến cho rằng những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng năm 2010 chi tiết, toàn diện, tuy nhiên chưa có các tiêu chí dành cho Sau Đại học và các tiêu chí về đào tạo cán bộ đầu ngành ...

Tổng kết hội nghị, PGS.TS. Phạm Trọng Quát đã ghi nhận những cố gắng của ban CT&CTHSSV khi xây dựng bảng tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2009-2010 với 11 lĩnh vực và 131 tiêu chí, đồng thời đề nghị các đơn vị xác định phương hướng, nhiệm vụ thi đua cụ thể của từng đơn vị, hưởng ứng phong trào thi đua toàn quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHQGHN trong năm 2010.

 Mỹ Sơn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   |