Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHKHXH&NV triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg
Ngày 8/5/2010, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 96/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục & Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học.

Hội nghị tập trung thảo luận dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg và Chương trình hành động của Bộ giáo dục đào tạo về đổi mới quản lí giáo dục đai học giai đoạn 2010-2012 của Trường ĐHKHXH&NV và dự thảo Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV trình bày Dự thảo chiến lược phát triển của Nhà trường

Dự thảo Chương trình hành động của Trường ĐHKHXH&NV với những nội dung cơ bản: quán triệt nội dung Chỉ thị 296/CT-TTg, Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ, Quyết định 179/QĐ-BGDĐT, xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030, hoàn chỉnh, bổ sung các văn bản quản lí, đổi mới công tác quản lí và bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đào tạo đạt chuẩn quốc tế ở bậc đại học và sau đại học, đổi mới công tác quản lí khoa học và tăng cường các nguồn lực….

Dự thảo Chiến lược phát triển, định hướng phát triển của Trường ĐHKHXH&N giai đoạn 2010 - 2020 tầm nhìn 2030 nêu rõ: phát huy thế mạnh của trường khoa học cơ bản, tập trung nâng cao tư duy sáng tạo và kĩ năng tác nghiệp của người học. Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế trên cơ sở quốc tế hoá các chương trình đào tạo, đổi mới nội dung đào tạo và phương thức tổ chức, quản lí đào tạo; tăng cường các hoạt động học thuật, mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học đẳng cấp cao ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học ĐHQGHN hoan nghênh và biểu dương nỗ lực của Trường ĐHKHXH&NV – đơn vị đầu tiên trong ĐHQGHN tổ chức Hội nghị quán triệt về đổi mới quản lý giáo dục đại học.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, đổi mới quản lý giáo dục đại học và xây dựng Chiến lược phát triển của Trường ĐHKHXH&NV phải đảm bảo nét độc đáo và đặc trưng của ĐHQGHN đó là: Xây dựng một đại học với mô hình quản trị tiên tiến của Việt Nam, có đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao, đào tạo chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, nghiên cứu khoa học trình độ cao và xây dựng cơ sở vật chất tiến tiến, hiện đại.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức bày tỏ mong muốn Trường ĐHKHXH&NV sát cánh cùng các ban chức năng, đơn vị trực thuộc xây dựng thương hiệu cộng đồng ĐHQGHN để hoàn thành sứ mệnh chung.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   |