Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giới thiệu thông tin về chương trình liên kết đào tạo bằng kép
Ngày 22/5/2010, các trường ĐHNN, ĐHKT, ĐKHXH&NV và Khoa Luật thuộc ĐHQGHN đã đồng tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương trình liên kết đào tạo bằng kép trong ĐHQGHN.

Chia sẻ thông tin với các sinh viên ĐHQGHN quan tâm tới chương trình đào tạo bằng kép, GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN đã nhấn mạnh: với vị thế của một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, ĐHQGHN là đơn vị tiên phong trong cả nước xây dựng chương trình đào tạo bằng kép, tạo cơ hội học tập cho sinh viên.

GS.TS Mai Trọng Nhuận đồng thời bày tỏ mong muốn các sinh viên khi tham gia chương trình đào tạo bằng kép, ngoài việc thấy rõ cơ hội học tập mở ra trước mắt cần lường trước những khó khăn sẽ phải cố gắng vượt qua để hoàn thành chương trình đào tạo.

Chương trình liên kết đào tạo bằng kép được bắt đầu tuyển sinh năm học 2008-2009 giữa Trường ĐHNN và Trường ĐHKT. Đến năm học 2009-2010, Trường ĐHNN tiếp tục liên kết với Trường ĐHKHXH&NV, Khoa Luật đào tạo bằng kép ngành Tiếng Anh. Đặc biệt ngay trong Trường ĐHNN cũng có chương trình bằng kép ngành Tiếng Anh cho sinh viên các ngành khác đang theo học tại trường.

Tính đến nay, số lượng sinh viên các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN tham gia chương trình đào tạo bằng kép như sau:

- Sinh viên Trường ĐHKT đang theo học ngành Tiếng Anh tại Trường ĐHNN có 2 khóa: QH.2008 có 67 sinh viên; QH.2009 có 108 sinh viên;

- Sinh viên Luật đang theo học ngành Tiếng Anh tại Trường ĐHNN: QH.2009 có 62 sinh viên;

- Sinh viên Trường ĐHKHXH&NV đang theo học ngành Tiếng Anh tại Trường ĐHNN: QH.2009 có 39 sinh viên;

- Sinh viên các ngành ngoài Tiếng Anh đang theo học ngành Tiếng Anh tại Trường ĐHNN: QH.2009 có 88 sinh viên.

- Sinh viên Trường ĐHNN đang theo học các ngành Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng tại Trường ĐHKT khóa QH.2008 là 196 sinh viên; QH.2009 là 315 sinh viên.

- Sinh viên Trường ĐHNN đang theo học ngành Du lịch tại ĐHKHXH&NV khóa QH.2009 là 44 sinh viên;

- Sinh viên Trường ĐHNN đang theo học ngành Luật học tại Khoa Luật khóa QH.2009 là 46 sinh viên;

- Sinh viên các ngành khác ngoài Tiếng Anh của Trường ĐHNN đang theo học ngành Tiếng Anh của Trường ĐHNN QH.2009 là 89 sinh viên.

 Ngọc Diệp - Thiện Hòa - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   |