Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đại hội Chi bộ Khoa Sau đại học lần thứ II
Ngày 11/6/2010, Chi bộ Khoa Sau đại học đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2010 - 2015 với sự tham gia của 11 đảng viên.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo của Chi ủy Khoa Sau đại học trình bày tại Đại hội đã chỉ rõ, trong nhiệm kỳ thứ nhất, Chi bộ Khoa Sau đại học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị, chủ động sáng tạo mở rộng diện đào tạo, tăng cường công tác quản lí, từng bước đưa công tác đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ngày càng nề nếp quy củ, góp phần nâng cao chất lượng và mở rộng qui mô đào tạo sau đại học theo đúng Nghị quyết của Đảng ủy ĐHQGHN. Đến nay, số lượng học viên sau đại học của ĐHQGHN đã chiếm hơn 25 % tổng số qui mô đào tạo chính qui của ĐHQGHN.

Chi bộ đã có kế hoạch và giải pháp đúng đắn trong lộ trình xây dựng và phát triển đơn vị, phát huy được thế mạnh trong liên kết đào tạo quốc tế, có kế hoạch phát triển đội ngũ và tổ chức. Hàng năm, Chi bộ Khoa đều kết nạp được đảng viên, tăng cường đội ngũ cán bộ đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Khoa đã kết nạp được 04 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong chi bộ lên 11 đồng chí.

Quán triệt chiến lược phát triển của ĐHQGHN và tình hình nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chi bộ Khoa Sau đại học tập trung phấn đấu thực hiện thành công một số nội dung chủ yếu sau đây: phấn đấu thiết kế và triển khai đào tạo ít nhất là 02 chương trình đào tạo sau đại học mang tính liên ngành, liên lĩnh vực với qui mô đào tạo 150 học viên/năm; thực hiện thành công 5 đề tài cấp ĐHQGHN và 15 đề tài cấp cơ sở theo hướng tích hợp giữa NCKH và đào tạo SĐH và phấn đấu kết nạp được 5 đảng viên trong nhiệm kỳ tới,...

Phát biểu tại Đại hội, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh Chi bộ Khoa Sau đại học là một tổ chức cơ sở Đảng phát triển theo hướng lớn mạnh không ngừng và trở thành một bộ phận không thể thiếu của ĐHQGHN. Khoa đã nỗ lực trong việc giữ gìn và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học thông qua việc ban hành các văn bản pháp qui, thực hiện các qui trình, từng bước mở rộng qui mô đào tạo sau đại học. Với sáng kiến phát huy tính tự chủ của ĐHQGHN, Khoa Sau đại học đã tham mưu để lãnh đạo ĐHQGHN quyết định tổ chức 2 kì thi tuyển sinh sau đại học hàng năm đồng thời trẻ hóa đội ngũ chuyển tiếp sinh, chủ động nguồn đào tạo tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

Phó Bí thư Vũ Minh Giang lưu ý Chi bộ Khoa cần chú trọng đề xuất các giải pháp mang tính căn bản trên các lĩnh vực: tham gia quản lý sau đại học, nghiên cứu thực tiễn để ban hành các văn bản pháp qui, chương trình mới; đào tạo liên ngành và những ngành mới mang tính thí điểm; nghiên cứu và đổi mới công tác tuyển sinh sau đại học đồng thời phối hợp với các đơn vị khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo sau đại học và đề xuất mô hình tổ chức của đơn vị.

Trước mắt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ĐHQGHN nhấn mạnh, Khoa cần gấp rút hoàn thiện đề án thí điểm liên quan đến kinh phí đào tạo sau đại học; nghiên cứu về mô hình của PUF; xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ biến đổi khí hậu, qui chế đào tạo sau đại học, xây dựng một số qui trình liên quan đến công tác sau đại học và thống nhất phương thức thực hiện nhất quán trong ĐHQGHN.

Đại hội đã bầu đồng chí Trần Khánh Thành - Phó Chủ nhiệm Khoa giữ chức Bí thư và đồng chí Hoàng Văn Vân - Chủ nhiệm Khoa giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Khoa Sau đại học.

 Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |