Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khoa Sau đại học cần tập trung thực hiện 6 nội dung trong năm học tới
Đó là chỉ đạo của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN tại hội nghị cán bộ viên chức năm học 2009 - 2010 và hội nghị điển hình tiên tiến lần II của Khoa Sau đại học, ngày 27/9/2010.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 do GS.TS Hoàng Văn Vân – Chủ nhiệm Khoa Sau đại học trình bày, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của Khoa Sau đại học đã đạt được trong năm học vừa qua. Phó Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai phát triển của Khoa trong thời gian tới.

Trong phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã chỉ ra một số điểm mạnh của Khoa Sau đại học, đó là: Khoa có truyền thống đoàn kết; Tích cực thực hiện nhiệm vụ theo chức năng đã được qui định trong qui chế tổ chức hoạt động của Khoa và những nhiệm vụ do Ban Giám đốc ĐHQGHN trực tiếp giao; Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc; Có nhiều sáng kiến, có suy nghĩ, tìm tòi từ thực tiễn của đơn vị và có sự quan tâm đến đời sống cán bộ viên chức.

GS.TSKH Vũ Minh Giang (giữa) trao danh hiệu thi đua cho Ban chủ nhiệm Khoa Sau đại học

Tuy nhiên, Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng đề nghị tập thể cán bộ viên chức cần rút kinh nghiệm một số nội dung công tác: Cần chủ động tìm tòi hơn nữa để cải tiến và hoàn thiện mô hình; Tăng cường nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ chính trị của Khoa. Khoa vẫn còn thụ động trong việc xây dựng các chương trình đào tạo mang tính liên ngành.

Trong năm học 2010 – 2011, thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Phó Giám đốc Vũ Minh Giang chỉ đạo Khoa Sau đại học tập trung vào một số nội dung công tác như sau: Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vị thế của Khoa với các đơn vị khác trong ĐHQGHN; Tích hợp nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo sau đại học; Đổi mới công tác tuyển sinh và quản lý sau đại học; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án về mô hình của Khoa Sau đại học trong ĐHQGHN; Tranh thủ các nguồn lực để đào tạo cán bộ và chủ động xây dựng các chương trình có tính liên ngành.

Trong khuôn khổ của hội nghị, Phó Giám đốc GS.TSKH Vũ Minh Giang cùng với PGS.TS Trần Kim Đỉnh – Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân của Khoa có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận về kết quả đạt được trong phong trào thi đua 5 năm vừa qua (2005 - 2010) và năm học 2009 – 2010; kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2010 - 2011.

PGS.TS Trần Kim Đỉnh (phải) trao thưởng cho đại diện Công đoàn Khoa Sau đại học

 Đỗ Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   |