Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ 2 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN
Phiên họp đã được Trường ĐHCN tổ chức sáng 24/1/2011, với sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về Báo cáo hoạt động của Nhà trường năm 2010 và một số nhiệm vụ năm 2011; các đề án mở ngành đào tạo mới, chỉnh sửa các chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng, chuẩn đầu ra và thảo luận về Kế hoạch phát triển chiến lược Nhà trường đến năm 2020.

Năm 2010, Trường ĐHCN đã tuyển sinh được 539 sinh viên đại học hệ chính qui, đạt 96,25%; qui mô đào tạo sau đại học giữ vững, đào tạo không chính quy giảm nhanh. Đặc biệt, Trường ĐHCN có qui mô đào tạo hệ chất lượng cao và chất lượng quốc tế cao nhất ĐHQGHN, với 24% so với qui mô đào tạo chính quy. Trường ĐHCN đồng thời đã hoàn thành cập nhật 7 khung chương trình đào tạo đại học, dự thảo chuẩn đầu ra cho 8 chương trình đào tạo và ban hành 2 khung chương trình liên thông.

Với tiềm lực khoa học, công nghệ được tích lũy trong thời gian qua, năm 2010, Trường ĐHCN tiếp tục triển khai 02 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 3 đề tài Nafosted đưa tỷ lệ kinh phí nghiên cứu khoa học tính trên giảng viên đạt 86,3 triệu đồng/ người; đội ngũ cán bộ khoa học của Trường công bố 123 công trình khoa học trong đó có 83 bài báo công bố ở tạp chí, hội nghị quốc tế. Năm 2010, Trường ĐHCN đã chủ trì và phối hợp tổ chức 5 hội nghị khoa học quốc tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được coi là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên.

Năm 2011, Trường ĐHCN dự kiến tuyển gần 100 sinh viên đại học và 30 học viên sau đại học liên kết quốc tế; 400 học viên cao học và 25 nghiên cứu sinh.

Mục tiêu chiến lược đến năm 2020 của Trường ĐHCN là trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu về khoa học ứng dụng và công nghệ cao trong nhóm 100 trường đại học tiên tiến khu vực châu Á, trong đó có một số lĩnh vực, ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế

Sau khi thảo luận và đề xuất ý kiến đóng góp chỉnh sửa, bổ sung, 100% ủy viên Hội đồng đã nhất trí với Đề án xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Cơ điện tử đồng thời thông qua các đề án cập nhật, bổ sung và vi chỉnh 4 khung chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo định hướng thực hành các ngành: Mạng máy tính và truyền thông, Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin.

 Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   |