Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hướng tới sản phẩm đầu ra đạt chất lượng đỉnh cao
Phiên họp Hội đồng ĐHQGHN diễn ra ngày 28/1/2011 dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN.

Phiên họp lần này tập trung thảo luận các nội dung chính như: quyết nghị về Quy chế đào tạo sau đại học mới và đánh giá thực hiện Nhiệm vụ chiến lược (NVCL) xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tê.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã trình bày Báo cáo về những điểm mới của Quy chế đào tạo sau đại học sửa đổi, bổ sung. Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, lý do điều chỉnh Quy chế là để phù hợp với quy chế mới của Luật giáo dục và các văn bản pháp quy về đào tạo sau đại học của Bộ GD&ĐT, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, phát huy thế mạnh liên thông liên kết giữa các đơn vị. Mặt khác, việc bổ sung Quy chế nhằm khai thác tốt hơn các mối quan hệ trong và ngoài ĐHQGHN, hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc áp dụng đầy đủ đào tạo theo phương thức tín chỉ.

Tại phiên họp, các thành viên hội đồng đã tập trung thảo luận 4 vấn đề: giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo các chương trình liên ngành, liên lĩnh vực và các chương trình thí điểm cho Khoa Sau đại học; chuẩn đầu ra ngoại ngữ; tiêu chuẩn xét chuyển tiếp sinh; quy trình thẩm định lại luận án tiến sĩ và quy định về kí bằng tiến sĩ.

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN.

Theo GS.TSKH Đào Trọng Thi - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UB VH, GD, TTN&NĐ của Quốc hội thì cần phát huy hơn nữa lợi thế của các viện nghiên cứu của ĐHQGHN trong đào tạo sau đại học như sử dụng nguồn lực, cơ sở vật chất chung. Đối với vấn đề chuyển tiếp nghiên cứu sinh, GS.TSKH Đào Trọng Thi cho rằng, để nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo tiến sĩ cần phải chú trọng đến đối tượng chuyển tiếp sinh, theo đó mở rộng hơn nữa cho đối tượng chuyển tiếp sinh, ưu tiên cho sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học bởi đây chính là những nghiên cứu sinh tiềm năng. Đồng ý kiến, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh cần chuyên môn hóa điều kiện chuyển tiếp sinh và mở rộng cho những sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã trình bày Báo cáo về những điểm mới của Quy chế đào tạo sau đại học sửa đổi và bổ sung.

Trong báo cáo tình hình triển khai NVCL do PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Giám đốc ĐHQGHN trình bày đã nêu bật một số kết quả nổi bật như: có chuyên ngành (khoa học máy tính) đã có sản phẩm đào tạo; sinh viên được nâng cao về trình độ tiếng Anh có thể học chuyên môn bằng tiếng Anh; đẩy mạnh mô hình liên thông, liên kết như đào tạo và quản lý sinh viên năm thứ nhất các chương trình đạt chuẩn quốc tế tập trung tại Trường ĐH Ngoại ngữ. Đây được đánh giá là mô hình đột phá nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là tiếng Anh, hiệu quả công tác đào tạo và quản lý sinh viên năm thứ nhất của các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp theo ở các đơn vị; nhiều đề tài nhóm A và nhóm B được thành lập và đang triển khai phục vụ Nhiệm vụ chiến lược. Đặc biệt, trong năm 2009 – 2010, ĐHQGHN đã ban hành mới các hướng dẫn quản lý KHCN ở ĐHQGHN, tổ chức lại đề tài, dự án, theo đó chỉ còn 3 loại đề tài, dự án là nhóm A, nhóm B và đề tài cơ sở theo định hướng ưu tiên phục vụ NVCL, hướng tới sản phẩm đầu ra đạt chất lượng đỉnh cao.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc ĐHQGHN trình bày báo cáo tình hình triển khai NVCL

Báo cáo cho rằng, để tạo ra những sản phẩm đào tạo và NCKH đỉnh cao, đạt chuẩn tiên tiến quốc tế cần tiếp tục củng cố và phát triển các ngành, chuyên ngành đang có đề án thành phần; tăng cường các ngành, chuyên ngành mới theo hướng tích hợp các ngành, chuyên ngành theo chương trình dự án TRIG, PUF và 165.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN, cần lượng hóa tính chất quốc tế đối với các chương trình NVCL, thu hút sinh viên quốc tế và đặc biệt cần chú trọng công tác đào tạo đội ngũ đạt chuẩn quốc tế.

Với các nhiệm vụ trọng tâm trên, GS.TS Mai Trọng Nhuận đưa ra những giải pháp cơ bản đề ra trong thời gian tới bao gồm: kiện toàn Ban chỉ đạo NVCL ĐHQGHN; hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn chỉ đạo, có tính tích hợp, tiếp nối các dự án đào tạo, nâng cao năng lực liên quan; rà soát và hoàn thiện các đề án thành phần; cập nhật và đề nghị phê duyệt Đề án NVCL tổng thể của ĐHQGHN; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá các hoạt động tại các đơn vị có NVCL.

 Đức Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   |