Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội nghị khoa học lần thứ 29 Trường ĐH Ngoại ngữ
Đánh giá về chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học; Hoa Kỳ học và sự phát triển về phương pháp; Một số đối lập giá trị văn hóa và quan niệm phổ biến trong giao tiếp liên văn hóa; Những kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển khoa học - công nghệ và định hướng giải pháp với Việt Nam; Vấn đề nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo biên - phiên dịch... đã được thảo luận tại hội nghị ngày 7/5/2009.

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2008-2009 và kế hoạch hoạt động năm học 2009-2010 do PGS.TS Võ Đại Quang - Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ Trường ĐH Ngoại ngữ trình bày. Theo báo cáo, trong năm học 2008-2009, cán bộ Nhà trường đã thực hiện thành công 15 đề tài cấp trường, 20 đề tài cấp ĐHQGHN mã số QN do trường quản lý, 5 đề tài đặc biệt và 2 đề tài trọng điểm cấp ĐHQG.

GS.TS Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng trong phát biểu của mình đã định hướng trong năm học 2009-2010, nghiên cứu khoa học phải gắn kết với đào tạo sau đại học và hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường sẽ được ưu tiên theo 3 khu vực gồm: Nghiên cứu về tổ chức, học liệu phục vụ liên kết đào tạo hai ngành, hai bằng giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với các đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN; Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào dạy - học ngoại ngữ; Ưu tiên nghiên cứu từng bước xây dựng ngành Hoa Kỳ học.  

 Lập Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :