Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Công đoàn cần xây dựng các chương trình hành động cụ thể
Ngày 28 và 29/11/2011, tại Trung tâm Hỗ trợ Đô thị Đại học, ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2010 – 2011 và Hội nghị tập huấn thanh tra nhân dân. Đây là hội nghị tổng kết năm học cuối cùng của Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2007 – 2012, trước thềm Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ IV.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Về nội dung Công đoàn tham gia các hoạt động của chính quyền, Phó Bí thư thường trực ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, còn không ít cán bộ công đoàn chưa rõ vai trò của công đoàn; chưa nắm rõ mối quan hệ của Công đoàn với cấp ủy và các cơ quan quản lý dẫn đến đôi chỗ còn lúng túng trong hoạt động và mức độ hoàn thành các công việc chưa đồng đều. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, muốn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ Công đoàn phải phối hợp tốt với chính quyền. Đây là vấn đề không mới nhưng trong thực tế không ít lãnh đạo công đoàn các cấp có nhận thức chưa đúng hoặc thiên lệch. Sự thành công của ĐHQGHN cũng như các đơn vị thành viên có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức công đoàn và sự thành công ấy cũng là mang lại lợi ích của các công đoàn viên. Phó Bí thư thường trực ĐHQGHN cho rằng cần đặc biệt quan tâm sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và tổ chức công đoàn đế mang lại thành công cho đơn vị cũng như ĐHQGHN.
Đánh giá về kết quả công tác công đoàn năm học 2010 – 2011, Phó GĐ thường trực nhấn mạnh, bản báo cáo tổng kết công tác năm học của Công đoàn ĐHQGHN sẽ đầy đủ và hoàn thiện hơn nếu lấy ý kiến đóng góp của Công đoàn các đơn vị. Nhấn mạnh về ưu điểm hoạt động của Công đoàn trong năm học vừa qua, đồng chí cho rằng Công đoàn đã tiếp tục phát huy được vai trò tích cực tham gia vào một số hoạt động chung của ngành, ĐHQGHN và khối các ĐHQG, ĐH khu vực; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, thúc đẩy liên thông, liên kết giữa các đơn vị, xây dựng tinh thần cộng đồng ĐHQGHN; tích cực tham gia chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức của các đơn vị. Công đoàn ĐHQGHN đã tham gia chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị trực thuộc; đã tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai, bão lũ được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Công đoàn của các đơn vị đã tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo để phổ biến các quy định hướng dẫn của Giám đốc ĐHQGHN về Nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt là phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ chiến lược.
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng,
Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN 
phát biểu tại hội nghị
Về một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục Phó Bí thư thường trực ĐHQGHN nhấn mạnh: Công đoàn các cấp vẫn chưa có nhiều hoạt động cụ thể để hiện thực hóa Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy do đó một số nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt đặc biệt là vai trò của Công đoàn trong việc tham gia tạo dựng môi trường thúc đẩy, nuôi dưỡng sáng tạo, đổi mới còn chưa rõ nét; việc Công đoàn tham gia thực hiện một số nhiệm vụ chính trị quan trọng của ĐHQGHN như đổi mới quản trị đại học, các chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động hướng tới chuẩn quốc tế, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế , nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên... còn nhiều hạn chế. Đặc biết đối với việc tham gia Nhiệm vụ chiến lược: Công đoàn chưa vào cuộc thật sự để tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này; một số cán bộ Công đoàn, công đoàn viên chưa hiểu rõ, hiểu đúng, đầy đủ và chưa thấy hết cơ hội lợi ích mà Nhiệm vụ chiến lược mang lại; chưa tìm hiểu thấu đáo các Kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các Quy định, hướng dẫn của ĐHQGHN về Nhiệm vụ chiến lược để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tạo dựng đồng thuận và động viên cán bộ, viên chức tích cực tham gia thực hiện Nhiệm vụ chiến lược; Công đoàn các cấp chưa chủ động đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nhiệm vụ chiến lược.
Về kế hoạch nhiệm vụ của Công đoàn trong năm học tới, Phó Bí thư thường trực PGS.TS Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các tổ chức Công đoàn của ĐHQGHN cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của ngành giáo dục đồng thời quán triệt các Kết luận số 44 – KL/ĐU ngày 01/12/2010 và 211 – KL/ĐU ngày 2/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN tới từng công đoàn viên; phối hợp với cơ quan quản lý các cấp, bám sát Chiến lược phát triển và kế hoạch nhiệm vụ năm học ĐHQGHN để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Công đoàn cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức trong đó Công đoàn cần phát huy thật tốt vai trò là “chỗ dựa” tinh thần cho công cuộc đổi mới ở ĐHQGHN và các đơn vị; tham gia xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, thông tin lành mạnh; làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của cán bộ, viên chức, tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN nói chung và từng đơn vị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 và các chủ trương đổi mới ở ĐHQGHN và các đơn vị, đặc biệt là đổi mới quản trị đại học, xây dựng và thực hiện văn hóa chất lượng, văn hóa công sở, phát triển thương hiệu và tinh thần công đồng ĐHQGHN, liên thông, liên kết, hợp tác và sử dụng các nguồn lực dùng chung, phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế.
Đối với Nhiệm vụ chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ĐHQGHN yêu cầu Công đoàn các cấp cần tìm hiểu Kế hoạch nhiệm vụ năm học, để chủ động thực hiện các hoạt động; động viên cán bộ lãnh đạo công đoàn chủ động tìm hiểu đầy đủ, nắm chắc Kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các quy định, hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQGHN, Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược để tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về những khó khăn, thách thức, thuận lợi, lợi ích mà Nhiệm vụ chiến lược mang lại; Phát hiện những khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ chiến lược, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục và động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức tích cực thực hiện Nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm là động viên, yêu cầu cán bộ, viên chức tham gia Nhiệm vụ chiến lược tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng và tự nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược; chú trọng tổ chức các hoạt động và giải pháp có tính đặc thù của công đoàn tác động đến việc hoàn thành Nhiệm vụ chiến lược.
Về giải pháp thực hiện, Phó Bí thư thường trực ĐHQGHN nhấn mạnh, công đoàn cần xây dựng các chương trình hành động cụ thể cho từng nội dung hoạt động; quán triệt tới từng cán bộ các Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy tại buổi làm việc với Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN; tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát và báo cáo đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn.
Trước đó, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN – PGS.TS Trần Kim Đỉnh đã trao thưởng cho các tập thể và công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
 

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :